Vegyipari műveletek 1 (levelező)

Előadás: hétfőnként 8:15 - 10:00, R516 terem

Tárgyfelelős és előadó: Dr. Mika László Tamás, egyetemi docens
  e-mail:
Tel: 463-1263

A tantárgy célja

A hidrodinamikai és hőtani műveletek, valamint az vonatkozó számítási ismeretek elsajátítása.

A tárgy kari adatlapja

 

Témakörök

 1. Áramlástani alapismeretek
 2. Áramló fluidumok energimérlege és veszteségei
 3. Ülepítés és készülékei
 4. Áramlás töltött oszlopokon, fluidizáció
 5. Szűrés és készülékei
 6. Keverés
 7. Hőtani alapismeretek (hősugárzás, hőátadás, hőátbocsátás)
 8. Egyen- és ellenáramú hőcsere
 9. Hőcserélők és készülékei
 10. Bepárlás és készülékei

Gyakorlatok

Gyakorlatok 

A tantermi gyakorlaton a számítási zárthelyi anyagának elsajátításához és az előadáson elhangzott tananyag gyakorlásához nyújtunk segítséget. A gyakorlatokon számológép, vonalzó, négyzethálós papír szükséges. A gyakorlatokon bemutatott példák szövege, minden témakörhöz gyakorlópéldák, a gyakorlatokra és a zárthelyihez szükséges diagramok és táblázatok itt tölthetők le

A tantermi számolási gyakorlatokon felhasznált példagyüjtemény az alábbi felosztasban tölthető le:

 1. A témakör (áramlástani műveletek): áramlástan, keverés, ülepítés, áramlás töltött oszlopban, fluidizáció, szűrés.
 2. B témakör: hőtan
 3. C témakör: bepárlás

Tárgykövetelmények, zárthelyik, értékelés


Zárthelyik

1. Zárthelyi (A témakör): 2015. október 26. (hétfő) 10:15 - 12:00

2. Zárthelyi (B+C témakör): 2015. november 30. (hétfő) 10:15 - 12:00
 

Ellenörző kérdések


A zárthelyiken a gyakorlati rész anyaga kerül számonkérésre. A gyakorlati példa megoldásra bármilyen, kommunikációra természeténél fogva alkalmatlan tárgyi segédeszköz használtható (tehát nyomtatott, írott, másolt stb jegyzet igen, de pl. laptop, iPad, iPod, okosóra, okostelefon, tablet, stb. nem!). A zárthelyire feltétlenül hozzanak számológépet, vonalzót, papírt és diagramokat. Ha valamilyen diagramon szerkesztenek a példa megoldás közben, akkor a diagramot be kell adni.

Pótlásokról, javításokról

A félreértések elkerülése végett néhány tényt közlünk a pótlási és javítási lehetőségekről.

Ha valaki egy zh-n nem jelent meg, vagy írt zárthelyit, de annak eredmenye nem éri el  a 40%-ot, akkor az a zh sikertelennek minősül. Két sikertelen ZH esetén a hallgato a targybol nem kapja meg az aláírást, azaz nem vizsgázhat.

Egy sikertelen zárthelyi pótlása alanyi jogon jár minden hallgatónak. Pótlás sikertelen ZH esetén, javítás a legalább elégséges eredményű zárthelyi esetén lehetséges. Minden sikeres Zh egy alkalommal javitható. Ezen kívül lehetőség van egy sikertelen pótlás újbóli pótlására KED fizetéssel („Pótpót” zh). Ha valaki egy zh-ját sikeresen pótolta, akkor ugyanazt a zh-t már nem javíthatja. 

Vizsgajegy számítása

A két ZH eredményeinek átlaga 50% a vizsgadolgozaton elért eredmény 50% súlyal szerepel a végső vizsgajegy meghatározásában, amely az alábbi táblázat alapján történik:

Összesített Százalék

Jegy
0-39 1
40-52
53-58 2 vagy 3
59-66 3
67-72 3 vagy 4
73-79 4
80-85 4 vagy 5
86-100 5

 

Félévi követelmények

 

A két zárthelyi dolgozat elégséges szintű teljesítése, valamint a vizsgadolgozat elégséges szintű teljesítése.
 
 
 

Segédletek, ajánlott irodalom               

Az alábbi segédletek az előadás anyag könnyebb elsajátításához készültek. Nem helyettesítik azonban az előadásokon való részvételt és jegyzetelést.

SzűrőkÜlepítőkKeverőkHőcserélőkBepárlók

Ajánlott irodalom:

 1. Fonyó-Fábry: Vegyipari művelettani alapismeretek. ISBN 963 18 9040 6, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
 2. Vegyipari műveleti számítások I. J6-861 vagy 60861
 3. Vegyipari műveleti számítások II. J6-862 vagy 60862
Elérhetőségek: 1111 Budapest, Budafoki út 8. F épület 2. lépcsőház, 1. em. Tanszéki adminisztráció: +36-1-463-2202, Fax: +36-1-463-3197

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates