ZV

A záróvizsgákkal kapcsolatos legfontosabb linkek:

A KKFT tanszék által szerveztt záróvizsgák általános információi:

Záróvizsgával kapcsolatos információk (Frissítve 2022. november)

A 2017. dec. 1-től hatályos Diplomamunka és Szakdolgozat Szabályzat:

Diplomamunka és Szakdolgozat Szabályzat_2017dec1

Aktuális kari információk a 2023. januári záróvizsgákkal kapcsolatban:

 http://www.ch.bme.hu/oktatas/akt_felev/altalanos-tudnivalok/ (2022. okt. 25. és nov. 21. bejegyzés)

 

Tanszéki záróvizsga-felelős: Lakné Dr. Komka Kinga

Ha a honlap részletes áttanulmányozás után is merülnek fel kérdései a záróvizsgákkal kapcsoltaban, kérem írjon a email címre!

 

Részletes információk a 2022/23 őszi félévi záróvizsgákról:

1. Záróvizsga jelentkezési időszak (Neptunbeli kérvény):

         2022. november 2-30.

2. A dolgozatok leadási határideje:

        szakdolgozat esetén: 2022. december 20.

        diplomamunka esetén: 2023. január 6.

3.  A szakdolgozatok és a diplomamunkák leadásának módja:

A szakdolgozatok és diplomamunkák leadása online módon történik. Ezenkívül a dolgozatokból egy nyomtatott verziót is kérünk, melyet a záróvizsga napján hozzanak magukkal. A dolgozatot nem feltétlenül kell beköttetni, elegendő a spirálozás is. A nyomtatott példányt a záróvizsga után visszaadjuk.

A SZAKDOLGOZATOK és DIPLOMAMUNKÁK feltöltése az Office 365 rendszerben (edu.bme.hu végződésű email címmel) az alábbi MS Forms segítségével lehetséges:

Link a szakdolgozatok beadásához

Link a DIPLOMAMUNKÁK beadásához

A dolgozatot pdf formátumban kell feltölteni és a feltöltött fájlnak kötelezően tartalmaznia kell az aláírt témavezetői, konzulensi és hallgatói nyilatkozatokat is! (Egy fájl tölthető fel.)

Kérjük, figyeljenek oda, hogy a feltöltött file neve az űrlapon megadott legyen!

A dolgozatok leadásával egyidejűleg kell feltölteni a dolgozat egyoldalas összefoglalóját is szintén pdf formátumban.

    

4. A bírálatokról:

A belső bírálat elkészítése és a külső bírálat elkészíttetése a témavezető feladata.

Részletes információk: http://kkft.bme.hu/hu/oktatas/zvfelveteli/zvgyik 10. és 11. pontja

A bírálatok beérkezési határideje:

  szakdolgozat esetén: 2023. január 5.

  diplomamunka esetén: 2023. január 18.

A bírálatokat email csatolmányként a címre kérjük küldeni.

Bírálatokat csak témavezetőtől fogadunk el. 

A bírálatoknak tartalmaznia kell a bíráló nevét, végzettségét, munkahelyét és alárását
(szkennelt formátumnban).

   

5. A záróvizsgákról

A 2023. januári záróvizsgákat jelenléti formában szervezzük.

 

6. A záróvizsga tárgyak TÉTELSORAI a honlap aljáról tölthetők le.

Külön felhívom a figyelmüket a mostani (2023. januári) záróvizsgaidőszakra változott tételsorokra:

  • A Vegyészmérnök szak BSc képzés általános vegyipari és folyamatmérnöki specializációján a Környezetbarát eljárások + Számítógépes folyamatirányítás közös tárgy tételsora módosult. (A tételsor legfrisebb verziója 2022. dec. 22-i dátummal került fel.)
  • A Vegyészmérnök szak MSc képzés vegyipari és folyamatmérnöki specializációján a Petrolkémia tárgy tételsora módosult.

A közelmúltban az alábbi tételsorok változtak:

A Környezetmérnök szak BSc képzés Környezettechnológia specializációján

 - a Környezeti eljárástan tárgyból a 2021. júniusi ZV időszaktól kezdve van új tételsor

 - a Környezetmendzsment tárgyból a 2022. januári ZV időszaktól kezdve van új tételsor.

 

7. A BSc záróvizsgák időpontja:

      Vegyészmérnöki alapképzés - általános vegyipari és folyamatmérnöki specializáció

            2023. január 11., 12.

      Környezetmérnöki alapképzés - környezettechnológia specializáció

             2023. január 13.

Azon BSc-s hallgatók számára, akik most januárban nem felvételiznek semmilyen MSc képzésre és a Neptunban ezzel kapcsolatban küldött üzenetemre válaszoltak, a 2023. január 23-27-i hétre egy külön ZV alkalmat szervezünk.
Ezen hallgatók számára a záróvizsga
- a Vegyészmérnök képzés-folyamatmérnöki specializációján 2023. január 26-án,
- a Környezetmérnök képzés-környezettechnológia specializációján 2023. január 24-én lesz.

 

8. Az MSc záróvizsgák időpontja: 2023. január 23-27 között lesznek, a pontos dátumok szervezés alatt

      Vegyészmérnöki mesterképzés - vegyipari és folyamatmérnöki specializáció

             2023. január 23.

      Környezetmérnöki mesterképzés - környezettechnológia specializáció

             2023. január 24.

 

9. A külsős MSc felvételi vizsgák időpontja

     Vegyészmérnöki mesterképzés - vegyipari és folyamatmérnöki specializáció

            2023. január 9. (online)

      Környezetmérnöki mesterképzés - környezettechnológia specializáció

            2023. január 11. (online)

 

10. Tudnivalók a titkosan/zártan kezelendő dolgozatokról

A 2023. januári záróvizsga időszaktól kezdve a dolgozatok titkosan/zártan kezelésére vonatkozó igény bejelentésének módja megváltozott.

Röviden ennek menete:

1. A dolgozat zártan kezelését a témavezető írásban kezdeményezi a tanszékvezetőnél.

2. A tanszékvezetői és a dékáni támogatás után a 'Megállapodás a Szakdolgozat és Diplomamunka zárt kezeléséről' szóló formanyomtatvány kitöltése és aláíratása. (A VBK részéről a dékán, a cég részéről a megállapodásban jelzett személy írja alá.)

3. A záróvizsgán ennek a megállapodásnak a mellékletét írják alá a ZV Bizottság tagjai.

A fentieknek megfelelően a záróvizsgán csak azon dolgozatok védése történhet zártan, melyekhez tartozó kitöltött és aláíratott 'Megállapodás a Szakdolgozat és Diplomamunka zárt kezeléséről' c. formanyomtatványt legkésőbb a ZV napja előtt 1 nappal eljuttatják a tanszék záróvizsga felelőséhez.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (00010137_nyilatkozatok.docx)00010137_nyilatkozatok.docxTémavezetői és Hallgatói nyilatkozatok19 kB
Download this file (BIM-zvtételek.pdf)BIM-zvtételek.pdfBiomérnöki műveletek - 2013-tól érvényes tételsor33 kB
Download this file (fenntarthato kornyezet-zvtetelek.pdf)fenntarthato kornyezet-zvtetelek.pdfFenntartható környezet- és erőforrás-gazdálkodás - 2017-től érvényes tételsor24 kB
Download this file (Folyamattan_CH technologia_kozos ZV tetelsor_2020jan.pdf)Folyamattan_CH technologia_kozos ZV tetelsor_2020jan.pdfFolyamattan + Szénhidrogénipari technológiák közös ZV tételsor 2020 január érvényes367 kB
Download this file (FTI tételek.pdf)FTI tételek.pdfFolyamatok tervezése és irányítása (MSc) - 2019.januártól érvényes tételsor129 kB
Download this file (HKT_ZVkérdések2019jan.doc)HKT_ZVkérdések2019jan.docHulladékkezelési technikák (MSc) - 2019 januártól érvényes tételsor52 kB
Download this file (Hulladékgazdálkodás és vesz.hull. ZÁRÓVIZSGA tételsor.pdf)Hulladékgazdálkodás és vesz.hull. ZÁRÓVIZSGA tételsor.pdfHulladékgazdálkodás és veszélyes hulladékok (BSc) - 2021 januártól érvényes tételsor414 kB
Download this file (KEL Tetelsor 2021 final_jav.pdf)KEL Tetelsor 2021 final_jav.pdfKörnyezeti eljárástan (BSc) záróvizsga JAVÍTOTT tételsor - érvényes 2021. júniustól93 kB
Download this file (KKE_temakorok.pdf)KKE_temakorok.pdfKörnyezetvédelmi és kármentesítési eljárások (BMEVEKFM107)_Témakörök316 kB
Download this file (Környezetmenedzsment_BSc Záróvizsgakérdések_20211018.pdf)Környezetmenedzsment_BSc Záróvizsgakérdések_20211018.pdfKörnyezetmenedzsment-Bsc 2022. januártól érvényes tételsor150 kB
Download this file (KÖRNYEZETTOXIKOLÓGIA MSc ZV tételsor 2019 jan.pdf)KÖRNYEZETTOXIKOLÓGIA MSc ZV tételsor 2019 jan.pdfKörnyzettoxikológia 2019 januártól érvényes tételsor646 kB
Download this file (Levegotisztaság-BSC-záróvizsga kérdések-2019.pdf)Levegotisztaság-BSC-záróvizsga kérdések-2019.pdfLevegőtisztaságvédelem BSc - 2019 júniustól érvényes tételsor203 kB
Download this file (Levegotisztaság-MSc-záróvizsga kérdések-2020.pdf)Levegotisztaság-MSc-záróvizsga kérdések-2020.pdfLevegőtisztaságvédelem MSc - 2021 januárjától érvényes tételsor193 kB
Download this file (Petrolkémia_záróvizsga témakörök 2023jan.docx)Petrolkémia_záróvizsga témakörök 2023jan.docxPetrolkémia MSc ZV - 2023 januártól érvényes tételsor14 kB
Download this file (Szerves vegyipari technológiák záróvizsga témakörök 2019.docx)Szerves vegyipari technológiák záróvizsga témakörök 2019.docxVegyipari technológiák BSc - 2019-től érvényes tételsor13 kB
Download this file (SZFIR_KBE_kozos ZV tetelsor_2023jan_20221222.pdf)SZFIR_KBE_kozos ZV tetelsor_2023jan_20221222.pdfSzámítógépes folyamatirányítás + Környezetbarát eljárások közös ZV tételsor - 2023 január érvényes104 kB
Download this file (TALAJVÉDELEM ZV kérdések (Geotechnika) 2019_2020_I. rész.pdf)TALAJVÉDELEM ZV kérdések (Geotechnika) 2019_2020_I. rész.pdfTalajvédelem I. rész - BSc tételsor 2020 januártól érvényes tételsor254 kB
Download this file (TALAJVÉDELEM ZV tételsor 2019-2020_II. rész.pdf)TALAJVÉDELEM ZV tételsor 2019-2020_II. rész.pdfTalajvédelem II.rész - BSc tételsor 2020 januártól érvényes tételsor507 kB
Download this file (Víz-és szennyvíztisztító telepek_ZV tételsor.doc)Víz-és szennyvíztisztító telepek_ZV tételsor.docVíz- és szennyvíztisztítótelepek MSc tételsor - 2019 júniustól érvényes tételsor26 kB
Download this file (Vizminosegvedelem vizsgakerdesek_2019jan.doc)Vizminosegvedelem vizsgakerdesek_2019jan.docVízminőségvédelem BSc - 2019 januártól érvényes tételsor31 kB
Elérhetőségek: 1111 Budapest, Budafoki út 8. F épület 2. lépcsőház, 1. em. Tanszéki adminisztráció: +36-1-463-2202, Fax: +36-1-463-3197

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates