September 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Gyakran ismételt kérdések a záróvizsgával kapcsolatban
(FRISSÍTVE 2020.05.24.)

 

 1. Mely szakirányosok záróvizsgáját szervezi a Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék?
 • Vegyészmérnöki alapképzés (BSc)  - általános vegyipari és folyamatmérnöki specializáció
 • Vegyészmérnöki mesterszak (MSc) - vegyipari és folyamatmérnöki specializáció
 • Környezetmérnöki alapképzés (BSc) - környezettechnológia specializáció
 • Környezetmérnöki mesterképzés (MSc) - környezettechnológia specializáció
 1. Mikor lesznek a záróvizsgák?
  Az aktuális időpontokat a honlapunkról nézhetik meg: www.kkft.bme.hu/oktatas/zvfelveteli

 2. Melyek a záróvizsga előfeltételei?
 • A hallgató záróvizsgára való jelentkezése a Neptunban a megfelelő kérvény kitöltésével.
 • Szakdolgozatra/diplomamunkára kapott érdemjegy (valójában a féléves munka értékelése), amelyet a témavezető(k) javaslatásra a tanszéki adminisztrátor vezet be a Neptunba legkésőbb szorgalmi időszak utolsó napján.
 • A tantervben előírt tárgyak teljesítése legkésőbb az adott szakon és szinten szervezett záróvizsgák első napja előtt 8 nappal.
 • Az abszolutóriumhoz szükséges fenti követelmények teljesítése esetén a KTH kiállítja az erről szóló dokumentumot és eljuttatja a Tanszékre.

      4. Milyen nyelven készülhet szakdolgozat?

 • A szakdolgozat nyelve lehet angol, német, francia és orosz is, de a magyart vagy az angolt preferáljuk.

      5. Milyen formában kell a szakdolgozatot beköttetni?

 • A borító bármilyen színű lehet.
 • Az előlapon középen legyen rajta a SZAKDOLGOZAT vagy a DIPLOMAMUNKA felirat, a jobb alsó sarokban pedig a név és dátum.
 • Lehetőség szerint a kötés oldalán is legyen rajta a név.

      6. Mit kell leadni a hallagtónak a záróvizsga előtt?

 • Szakdolgozat/diplomamunka bekötve 2 példányban (a védés végén a hallgató mindkét példányt visszakapja).
 • A dolgozat 1-3 oldalas összefoglalója 5 példányban.
 • CD vagy DVD, amelyen a dolgozat elektronikus formában a mellékletekkel és a NYILATKOZATOKKAL együtt megtalálható. Kérjük, hogy a CD-t ne ragasszák be a dolgozatba, hanem külön egy tokkban (lehet akár papírtok is) adják be.
 • A 2020-as nyári záróvizsgaidőszakban a dolgozatok beadása csak és kizárólag online történik! (Azaz nem kérünk nyomtatott formában ill. CD-n való beadást.)

     7. Mikorra kell legkésőbb leadni a szakdolgozatot/diplomamunkát?

         Az aktuális dátumok a honlapon olvashatók:
         www.kkft.bme.hu/oktatas/zvfelveteli

    8.  Hol kell leadni a szakdolgozatot/diplomamunkát?

         BME, KKF Tanszék Titkársága, 1111 Budafoki út 8. F. ép. II. lépcsőház, I. emelet

         A 2020-as nyári záróvizsgaidőszakban online módon történik!

    9. Mit tartalmazzon az összefoglaló?

 • Az összefoglaló előlapján vagy az első oldal tetején szerepeljen a szerző, a szakirány, a cím és a dátum.
 • A dolgozat 1-3 oldalas kivonatát, amelyben döntően az elért eredményeket hangsúlyozzák.

    10. BÍRÁLATOK

 • Minden szakdolgozathoz/diplomamunkához két bírálat tartozik:

             - belső (témavezetői) bírálat

             - külső bírálat

 • A külső bíráló felkérése a tanszékvezető/témavezető feladata. Külső bíráló BSc szakdolgozat esetében olyan min MSc végzettséggel rendelkező szakértő, MSc diplomamunka esetében olyan PhD fokozattal (vagy az MSc végzettség után min. 10 éves szakmai gyakorlattal) rendelkező szakértő lehet, akinek nincs közös publikációja az adott hallgatóval.

 • A bírálatok beérkezési határidejének aktuális félévi időpontja a www.kkft.bme.hu/oktatas/zvfelveteli oldalon található.

   11. Vannak-e a bírálatnak formai és tartalmi követelményei?

 • Formai követelmények:

          - A bírálat külön dokumnetumban tartalmazza a szöveges bírálatot
            és a jegyjavaslatot!

           - Mind a szöveges bírálaton, mind a jegyjavaslaton szerepeljen a hallgató neve,
             a dolgozat címe, valamint a bíráló neve, végzettsége, munkahelye és aláírása.

 • Tartalmi követelményekre nincsenek szigorú szabályok, de a bírálatban szükséges értékelni a téma aktualitását; a dolgozat felépítését szerkezetét, azt, hogy a fejezetek logikusan követik-e egymást; az irodalmi rész megfelelően kidolgozott-e, ismeri-e a külföldi irodalmakat is, vagy csak magyar nyelvű irodalmakat használt; a kísérleti munka leírása érthető-e; az elért eredmények megadása áttekinthető-e, a diagramok, ábrák, tábláztok érthetőek-e, azokról megfelelő következtetést vont-e le; a következtetések helytállóak-e.

    12. A dolgozat titkosítása

 • Amennyiben egy adott cég együttműködésével kapcsolatosan készül a szakdolgozat vagy diplomamunka és az adott cég kéri, titkossági nyilatkozatot készítünk (a formanyomtatvány az oldal aljáról letölthető).
 • Ha a cégnek van saját formanyomtatványa erre a célra, akkor azt a dolgozatba be lehet kötni.

    13. A védésre készítendő prezentáció

 • A prezentáció ppt vagy pptx formátumú lehet.
 • A védés időtartama: 10 perc prezentáció. Utána kb. 5 perc a kérdésekre és válaszokra van fenntartva.
 • A diákon a cím után 1-2 oldal bevezetés jön, majd csak a saját munka, végén pedig összefoglalás, javaslatok.

    14. Záróvizsga után

 • A dolgozat mindkét példányát és az összefoglalókat visszaadjuk, a CD és a bírálatok a tanszéki könyvtárba kerülnek.
 • Sikeres záróvizsga esetén a nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők meghívót kapnak az aktuális diplomaosztó ünnepségre.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates