Vegyipari Műveletek 1.

Vegyipari Műveletek I.
BMEVEKFA410

A tantárgy hivatalos adatlapjának eléréséhez kattintson ide!

Előadás: keddenként 10:15 - 12:00 és minden második héten csütörtökön 10:15 - 12:00 a CH épület CHC14 előadótermében
Tárgyfelelős és előadó: Dr. Mika László Tamás, egyetemi docens
e-mail:
Tel: 463-1263

   A tantárggyal kapcsolatos információk (tematika heti bontásban, teljesítési feltételek, félévközi jegy kiszámításának módja) a tárgy hivatalos honlapján (http://kkft.bme.hu/hu/oktatas/targylista/vm1) elérhetőek. Ezek a félév elején kihirdetésre kerülnek és a vizsgaidőszak végéig változatlanok.

A tantárgy célja

 A tantárgy célja a vegyipari művelettan alapjainak, alapvető összefüggéseinek (anyagmérleg, komponensmérleg, energiamérleg) és törvényszerűségeinek megismertetése a hidrodinamikai és hőtani műveletek, valamint a területhez kapcsolódó számítási ismeretek elsajátítása. A tárgy során ismertetésre kerülő témakörök:

 Témakörök

 1. Áramlástani alapismeretek
 2. Áramló fluidumok energimérlege és veszteségei
 3. Ülepítés és készülékei
 4. Áramlás töltött oszlopokon, fluidizáció
 5. Szűrés és készülékei
 6. Keverés
 7. Hőtani alapismeretek (hősugárzás, hőátadás, hőátbocsátás)
 8. Egyen- és ellenáramú hőcsere
 9. Hőcserélők és készülékei
 10. Bepárlás és készülékei

Gyakorlatok

A tantermi gyakorlaton a számítási zárthelyi anyagának elsajátításához és az előadáson elhangzott tananyag gyakorlásához nyújtunk segítséget. A gyakorlatokon számológép, vonalzó, négyzethálós papír szükséges. A gyakorlatokon bemutatott példák szövege, minden témakörhöz gyakorlópéldák, a gyakorlatokra és a zárthelyihez szükséges diagramok és táblázatok letölthetők a tárgy honlapjáról (lásd linkek a lap alján).

A tantermi számolási gyakorlatokon felhasznált példagyűjtemény szintén letölthető a honlapról (lásd linkek a lap alján).

A Neptun rendszerben gy1 - gy7 kurzuskód alatt megtalálható csoportok idő- és terembeosztása:

 Kód

Gyakorlatvezető 

 Időpont

 Terem

 gy1  Dr. Mika László Tamás  Sz: 15:15-17:00  CH301
 gy2  Dr. Székely Edit  Sz: 15:15-17:00  CH304
 gy3  Dr. Kmecz Ildikó Sz: 15:15-17:00 CH307
 gy4  Dr. Kmecz Ildikó  P: 8:15-10:00  CH301
 gy5  Kőrösi Márton  P: 8:15-10:00  CH304
 gy6  Lakné Dr. Komka Kinga  P: 10:15-12:00  CH301
 gy7  Dr. Tóth András József  P: 10:15-12:00  CH304

 

A tantermi gyakorlaton a számítási zárthelyi anyagának elsajátításához és az előadáson elhangzott tananyag gyakorlásához nyújtunk segítséget. A gyakorlatokon számológép, vonalzó, négyzethálós papír szükséges. A gyakorlatokon bemutatott példák szövege, minden témakörhöz gyakorlópéldák, a gyakorlatokra és a zárthelyihez szükséges diagramok és táblázatok itt ltölthetőek le.

A tantermi számolási gyakorlatokon felhasznált példagyüjtemény az alábbi felosztasban tölthető le:

A témakör (áramlástani műveletek): áramlástan, keverés, ülepítés, áramlás töltött oszlopban, fluidizáció, szűrés.
B témakör: hőtan
C témakör: bepárlás

A számítási gyakorlatokhoz kapcsolódó feladatok és megoldásaik elérhetőek a tantárgy moodle.ch.bme.hu-n található lapján, a "Számolási gyakorlathoz" pont alatt. 

Oktatási hét Szerda Péntek
O1. – Febr. 12. 14. 1 1
O2. – Febr. 19. 21. 2 2
O3. – Febr. 26. 28. 3 3
O4. – Márc. 4. 6. 4 4
O5. – Márc. 11. 13. 5 5
O6. – Márc. 18. 20. 6 6
O7. – Márc. 25. 27. 7 7
O8. – Ápr. 1.  3. 8 8+9
O9. – Ápr. 8.  9 -
O10. – Ápr. 22. 24. 10 9+10
O11. – Ápr. 29. 11 -
O12. – Máj. 6. 8. 12 11+12
O13. – Máj. 13. 15.  13 12+13
O14. – Máj. 20.  22. 

 

A gyakorlatokhoz tartozó házi feladatok témakörönként: 1.6 és 1.8, 2.7, 3.5, 5.2, 6.13, 6.16, 7.5 

A tárgy teljesítésének követelményei

 A félévközi jegy megszerzése az alábbi teljesítményértékelések alapján történik.

 1. A félév során öt alkalommal, a megjelölt előadások elején megírt rövid tesztek eredménye. Ezen részteljesítés értékelések során alapfogalmak és alapösszefüggések, definíciók számonkérésére kerül sor feleletválasztós és/vagy igaz–hamis teszt formájában. A teszteken alkalmanként 10 pont szerezhető. A rendelkezésre álló idő 10 perc. A tesztekből a félév során szerezhető pontok száma összesen 50. Ebből a sikeres teljesítéshez minimálisan megszerzendő pontok száma 50% azaz 25 pont. Azon hallgató, aki ezt nem éri el a tárgyat nem teljesítette. Sikertelen teszt nem pótolható.
 2. ZH (összegző értékelés 1, A témakör) eredménye. A ZH akkor tekinthető teljesítettnek, ha mind az elméleti, mind pedig a számolási részből a hallgató elérte a 30%-ot (15–15 pont), összesítésben pedig az 50%-ot. 
 3. ZH (összegző értékelés 2, B+C témakör) eredménye. A ZH akkor tekinthető teljesítettnek, ha mind az elméleti, mind a számolási részből a hallgató elérte a 30%-ot (15–15 pont), összesítésben pedig az 50%-ot.

Zárthelyik

1. Zárthelyi(összegző értékelés 1, A témakör): előzetesen 2020. március 27. 16:00 -
Terembeosztás: 
1. Pót zárthelyi (A témakör): 2020. április 3.
Terembeosztas: CHFMax (minden csoport)
2. Zárthelyi (összegző értékelés 2, B+C témakör): előzetesen 2020. május 19. 10:00 - 
Terembeosztás: 
2. Pót zárthelyi (B+C témakör): 
Terembeosztás: 

 A részteljesítmény értékeléseken semmilyen segédeszköz sem használható. A összegző teljesítményértékeléseken mind az elméleti mind pedig a gyakorlati rész anyaga számonkérésre kerül. Az összegző teljesítményértékelés első részében az elméleti részt töltik ki a hallgatók, amelyen semmilyen segédeszköz nem használható. Az összegző teljesítményértékelés második részében az elméleti rész leadása után kerül sor a számolási példa megoldásra, ahol bármilyen, kommunikációra természeténél fogva alkalmatlan tárgyi segédeszköz használható (tehát nyomtatott, írott, másolt stb jegyzet igen, de pl. laptop, iPad, iPod, okosóra, okostelefon, tablet, stb. nem!). Az összegző teljesítményértékelésre feltétlenül hozzanak számológépet, vonalzót, papírt és diagramokat. Ha valamilyen diagramon szerkesztenek a példa megoldás közben, akkor a diagramot be kell adni.

Egy összegző teljesítményértékelésen maximálisan szerezhető pontok száma az elméletből 50 és a számolási részből 50.

A zárthelyik és pótzárthelyik időpontjai kiírásra kerültek a Neptunban, ettől eltérni nem lehet.

Ellenörző kérdések 2019. 04. 30.

Alapfogalmak, alapösszefüggések

A zárthelyiken mind az elméleti mind pedig a gyakorlati rész anyaga számonkérésre kerül. A Zh első részében az elméleti rész töltik ki a hallgatók, amelyen semmilyen segédeszköz nem használható. A Zh második részében az elméleti rész leadása után kerül sor a gyakorlati példa megoldásra, ahol bármilyen, kommunikációra természeténél fogva alkalmatlan tárgyi segédeszköz használható (tehát nyomtatott, írott, másolt stb jegyzet igen, de pl. laptop, iPad, iPod, okosóra, okostelefon, tablet, stb. nem!). A zárthelyire feltétlenül hozzanak számológépet, vonalzót, papírt és diagramokat. Ha valamilyen diagramon szerkesztenek a példa megoldás közben, akkor a diagramot be kell adni.

A három számonkérési csoportból szerezhető pontok maximálisan 50+100+100 = 250 pont.

Bónuszpontok

A félévi munka során bónuszpontok szerezhetők, amelyek az elégséges szint (minden számonkérési csoport esetén 50%-ot elérő teljesítmény) felett hozzáadódnak a teljesítményértékeléseken szerzett pontokhoz.

Összesen 10 bónuszpont szerezhető a gyakorlati foglalkozások alatt nyújtott teljesítmény alapján (órai aktivitás, házi feladatok beadása). A bónuszpontok megítélése a gyakorlatvezető hatásköre.

Összesen 10 bónuszpont szerezhető az előadásokon nyújtott teljesítmény alapján, amelyek megítélése az előadó hatásköre.

A hallgató által elért összpontszám (tartalmazza a bónuszpontokat is) alapján a félévközi jegy az alábbi sávok szerint kerül megállapításra:

0–124 (<50%): elégtelen, 125–155: elégséges, 156–186: közepes, 187 – 217: jó, 218 – 250: jeles

Pótlások, javítások

 A részteljesítmény értékelések nem pótolhatóak. Ha valaki egy összegző teljesítményértékelésen nem jelent meg, akkor az sikertelennek minősül. Az összegző teljesítményértékelések egyszeri pótlása vagy javítása alanyi jogon jár minden hallgatónak. Pótlás a meg nem írt, vagy elégtelen eredményű, javítás a legalább elégséges eredményű összegző teljesítményértékelés esetén lehetséges. Tehát minden összegző teljesítményértékelést egyszer lehet pótolni, illetve javítani. Ha valaki egy összegző teljesítményértékelését sikeresen pótolta, akkor ugyanazt már nem javíthatja.

Segédletek, ajánlott irodalom

Korábbi tesztek és ZH feladatsorok

Évközi teszt 2019. 02. 21. megoldások

2015 A témakör, B és C témakör
2016 A témakör,  B és C témakör

 Az alábbi segédletek az előadás anyag könnyebb elsajátításához készültek. Nem helyettesítik azonban az előadásokon való részvételt és jegyzetelést.

Szűrők, Ülepítők, Keverők, Hőcserélők, Bepárlók, Centrifugák

Ajánlott irodalom

Fonyó-Fábry: Vegyipari művelettani alapismeretek. ISBN 963 18 9040 6, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
Vegyipari műveleti számítások I. J6-861 vagy 60861
Vegyipari műveleti számítások II. J6-862 vagy 60862

2020. február 5.

Dr. Mika László Tamás

 
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (konzi1008.ZIP)konzi1008.ZIP 2211 kB
Elérhetőségek: 1111 Budapest, Budafoki út 8. F épület 2. lépcsőház, 1. em. Tanszéki adminisztráció: +36-1-463-2202, Fax: +36-1-463-3197

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates