Környezeti eljárástan 1

Környezeti eljárástan I.
BMEVEVM AKM2

A tantárgy hivatalos adatlapjának eléréséhez kattintson ide!

Előadás: keddenként 10:15 - 12:00 és minden második héten csütörtökön 10:15 - 12:00 a CH épület CHC14 előadótermében
Tárgyfelelős és előadó: Dr. Mika László Tamás, egyetemi docens
e-mail: 
Tel: 463-1263

   A tantárggyal kapcsolatos információk (tematika heti bontásban, teljesítési feltételek, félévközi jegy kiszámításának módja) a tárgy hivatalos honlapján elérhetőek. Ezek a félév elején kihirdetésre kerülnek és a vizsgaidőszak végéig változatlanok.

tantárgy célja

 A tantárgy célja a vegyipari művelettan, mint a környezeti eljárástan alapjainak, alapvető összefüggéseinek (anyagmérleg, komponensmérleg, energiamérleg) és törvényszerűségeinek megismertetése a hidrodinamikai és hőtani műveletek, valamint a területhez kapcsolódó számítási ismeretek elsajátítása. A tárgy során ismertetésre kerülő témakörök:

 Témakörök

 1. Áramlástani alapismeretek
 2. Áramló fluidumok energimérlege és veszteségei
 3. Ülepítés és készülékei
 4. Áramlás töltött oszlopokon, fluidizáció
 5. Szűrés és készülékei
 6. Keverés
 7. Hőtani alapismeretek (hősugárzás, hőátadás, hőátbocsátás)
 8. Egyen- és ellenáramú hőcsere
 9. Hőcserélők és készülékei
 10. Bepárlás és készülékei

 

A tárgy teljesítésének követelményei

A félévközi jegy megszerzése az alábbi teljesítményértékelések alapján történik.

A szorgalmi időszakban: 2 összegző teljesítményértékelés, melyet minimum 50%-os eredménnyel kell teljesíteni. 

A félév során 5 alkalommal rövid ún. "kistesztek" megírása. Ezen részteljesítés értékelések során alapfogalmak és alapösszefüggések, definíciók számonkérésére kerül sor feleletválasztós és/vagy igaz–hamis teszt formájában. A teszteken alkalmanként 10 pont szerezhető. A rendelkezésre álló idő 10 perc. A tesztekből a félév során szerezhető pontok száma összesen 50. Ebből a sikeres teljesítéshez minimálisan megszerzendő pontok száma 50% azaz 25 pont. Azon hallgató, aki ezt nem éri el a tárgyat nem teljesítette. Sikertelen teszt nem pótolható.

Gyakorlati részből két formában van számonkérés

 1. labor mérésenként 10 pont szerezhető (5 pont beugró  és 5pont jegyzőkönyv ami  helyben készül) 50 pont. Minimum követelmény 50%-os teljesítés.
 2. labor végén kiugró számonkérés, amely összegző teljesítményértékelés, összesen 50 pont. Minden labormérésen részt kell venni. Minimum követelmény 50%-os teljesítés.

A végső érdemjegy a részteljesítésekből az alábbiak szerint alakul:

Összesen elérhető 250 pont                                         

0-124 pont       elégtelen (1)

125-155           elégséges (2)

156-186           közepes (3)

187-217           jó (4)

218-250           jeles (5)

 

Zárthelyik

1. Zárthelyi(összegző értékelés 1): előzetesen 2020. március 27. 16:00 -
Terembeosztás: 
1. Pót zárthelyi: 2020. április 3. 16:00-
Terembeosztas: 
2. Zárthelyi: előzetesen 2020. május 19. 10:00 - 
Terembeosztás: 
2. Pót zárthelyi: 
Terembeosztás: 

 A részteljesítmény értékeléseken semmilyen segédeszköz sem használható. A összegző teljesítményértékeléseken  az elméleti  rész anyaga számonkérésre kerül. Az összegző teljesítményértékelés során semmilyen segédeszköz nem használható.

A zárthelyik és pótzárthelyik időpontjai kiírásra kerültek a Neptunban, ettől eltérni nem lehet.

Ellenörző kérdések 2019. 04. 30.

Alapfogalmakalapösszefüggések

Bónuszpontok

A félévi munka során bónuszpontok szerezhetők, amelyek az elégséges szint (minden számonkérési csoport esetén 50%-ot elérő teljesítmény) felett hozzáadódnak a teljesítményértékeléseken szerzett pontokhoz.

Összesen 10 bónuszpont szerezhető az előadásokon nyújtott teljesítmény alapján, amelyek megítélése az előadó hatásköre.

Pótlások, javítások

 A részteljesítmény értékelések nem pótolhatóak. Ha valaki egy összegző teljesítményértékelésen nem jelent meg, akkor az sikertelennek minősül. Az összegző teljesítményértékelések egyszeri pótlása vagy javítása alanyi jogon jár minden hallgatónak. Pótlás a meg nem írt, vagy elégtelen eredményű, javítás a legalább elégséges eredményű összegző teljesítményértékelés esetén lehetséges. Tehát minden összegző teljesítményértékelést egyszer lehet pótolni, illetve javítani. Ha valaki egy összegző teljesítményértékelését sikeresen pótolta, akkor ugyanazt már nem javíthatja.

Laboratóriumi gyakorlatok

A gyakorlat az előadáson elhangzott tananyag gyakorlásához nyújtunk segítséget. A gyakorlatokon számológép, vonalzó, négyzethálós papír szükséges. A bemutatott példák szövege, minden témakörhöz gyakorlópéldák, a gyakorlatokra  szükséges diagramok és táblázatok letölthetők a tárgy honlapjáról (lásd linkek a lap alján).

A gyakorlatokon bemutatott példák szövege, gyakorlópéldák, illetve a  szükséges diagramok és táblázatok itt ltölthetőek le.

A témakör (áramlástani műveletek): áramlástan, keverés, ülepítés, áramlás töltött oszlopban, fluidizáció, szűrés.

A laborgyakorlatok beosztása az alábbiak szerint történik: KE1_labor_meresbeosztas2020.pdf

A mérések leirata a csatolt fájlok között találhatók.

Az első alkalmat 2020. febr 10. ChA11-ben tartjuk (ekkor lesz egy rövid laborbevezető is).

 • A laborkurzus során a hallgatóknak 5 mérést kell elvégezniük. A mellékelt külön leiratból és az előadások anyagából fel kell készülni. A felkészülést a mérés előtt kikérdezéssel ellenőrizzük és osztályozzuk. Elégtelen osztályzat esetén aznap a mérést elvégezni nem lehet. Pótlást a laborvezető oktatóval kell megbeszélni.
 • A mérőcsoport közös jegyzőkönyvet készít (kivétel áramlástani mérés), melyet a mérés végén (13:00ig ) kell leadni a laborvezetőnek. Amelyik csoport nem készül el a jegyzőkönyvvel, annak a következő héten kell bemutatnia. A 3. mérőalkalomtól a jegyzőkönyvvel nem végző csoportot késedelmi díj kiírásával sújtjuk.
 • Ha a hallgató a méltányosság hatályán (pl. betegség) kívüli okból nem tud részt venni a saját mérésén, akkor pótmérést kell végezzen.
  • A pótmérést végző hallgató önállóan jegyzőkönyvet készít.
 • A kurzusok hallgatói más laborcsoporthoz csatlakozva végezhetnek pótméréseket (ennek lehetőségéről kérdezzék a laborvezetőt). 

 

Segédletek, ajánlott irodalom

Korábbi tesztek és ZH feladatsorok

Évközi teszt 2019. 02. 21. megoldások

2015 A témakörB és C témakör
2016 A témakör,  B és C témakör

 Az alábbi segédletek az előadás anyag könnyebb elsajátításához készültek. Nem helyettesítik azonban az előadásokon való részvételt és jegyzetelést.

SzűrőkÜlepítőkKeverőkHőcserélőkBepárlókCentrifugák

 Praktikum, bevezető, Prakt2, Prakt3a, Prakt3b, Prakt3c, Prakt4

Vízgőz táblázat

 

 

Ajánlott irodalom

Fonyó-Fábry: Vegyipari művelettani alapismeretek. ISBN 963 18 9040 6, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
Vegyipari műveleti számítások I. J6-861 vagy 60861
Vegyipari műveleti számítások II. J6-862 vagy 60862

2020. február 7.

Dr. Mika László Tamás

 

Elérhetőségek: 1111 Budapest, Budafoki út 8. F épület 2. lépcsőház, 1. em. Tanszéki adminisztráció: +36-1-463-2202, Fax: +36-1-463-3197

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates