Folyamatirányítás

A tantárgy hivatalos adatlapjának eléréséhez kattintson ide!

 

A tárgy három fő részből áll:

A tárgy teljesítéséhez mindhárom részből legalább elégséges eredményt kell elérni. A végső jegy a három részjegy 50%-25%-25% arányú súlyozásával alakul ki. A részjegyek egy félévig érvényesek és a kersztfélév végén minden részjegy elévül. 

Keresztféléven azon hallgatók szerezhetnek végső jegyet, akik az egyenes félévben két részjegyből  legalább elégséges eredményt szereztek. 

 

Menetrend 

1.hét előadás 13.febr
2.hét előadás 20.febr
3.hét előadás 27.febr
4.hét előadás 05.márc
5.hét előadás - KIVÉTELESEN: KMF34 12.márc
6.hét előadás 19.márc
7.hét előadás 26.márc
8.hét dékáni szünet + 1. laborhét 02.ápr
9.hét elméleti zh + számolási gyakorlat 09.ápr
- tavaszi szünet  
10.hét gyakorlat 23.ápr
11.hét gyakorlat 30.ápr
12.hét gyakorlat 07.máj
13.hét gyakorlati zh, labor zh 14.máj
14.hét gyakorlati pótz, elméleti pótzh, labor pótzh 21.máj
Póthét Pótpótzh  

 

Előadás

Az előadás kurzus eredmények adja a végső tárgyjegy 50%-át.

A kurzus teljesítéséhez az elméleti rész számonkéréseiből legalább elégséges eredményt kell elérni.

Az elméleti rész számonkérése az alábbi módon történik:

 • A tananyagból egy zárthelyit iratunk.
 • A számonkérés az elméleti témakör lezárása után, a 8. héten történik.
 • A zárthelyit pótolni lehet a pótZH időpontjában.
 • Különeljárási díjért egy harmadik pótlási lehetőséget is biztosítunk, de ezen a napon a hallgató nem pótolhatja a gyakorlati részt is.

A zárthelyik anyaga az előadáson elhangzott anyag.

 

Felkészülés
 • A tárgy elektronikus jegyzete elérhető a Typotex Kiadó honlapján.

 • A felkészülést segítendő, korábbi zárthelyik kérdései elérhetőek az alábbi linken: korábbi zárthelyik.

 • Az előadásokon elhangzottakkal kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolására,
  tisztázására, előre egyeztetett időpontban, konzultációs lehetőséget biztosítunk.

 

Labor

A kurzus célja

A laborgyakorlatok célja az előadás kurzuson elhangzottak gyakorlatba ültetése, és ezáltal annak mélyebb megértése. A mérések során a hallgatók megismerik a Matlab folyamatszimulátor működését.

Gyakorlatok helye, ideje

A laborgyakorlatok a 8. oktatási héten kezdődnek.
A mérések helye:  Dcs épületi gépterem.

Mérések

A laborgyakorlat 5 mérésből (és egy bevezető előadásból) áll:

 1. Frekvencia vizsgálat (FV)
 2. Szabályozókörök behangolása (PID)
 3. Kaszkádszabályozás (KAS)
 4. Előrecsatolt szabályozás (FFC)
 5. Szintszabályozás és áramlásszabályozás* (LC-FC)
  * A Szintszabályozás mérés helyszíne a DCs labor. Ennél a mérésnél milliméterpapírra is szükség van.

 

A laborok a 8. oktatási héten kezdődnek, maximális létszám 24 fő.

 

  1,2,3,4 5,6,7,8 9,10,11,12
1.alkalom bevezető + FV, csoportbeosztás 
2.alkalom PID PID PID
3.alkalom KAS KAS LC-FC
4.alkalom FFC LC-FC KAS
5.alkalom LC-FC FFC FFC

 

Felkészülés

Felkészülni a tárgy elektronikus jegyzetéből lehet, letölthető itt.

A laborgyakorlatokon számonkért anyagok:

  • alapfogalmak, alaptagok tulajdonságai, egyszerű szabályozások, szabályozókörök beállítása

   (Ez az anyag az elektronikus jegyzet 1-15. fejezetei. Ezek a tudnivalók minden gyakorlathoz kapcsolódnak, tehát minden gyakorlathoz ismerni kell ezeket.)

  • az aktuális mérés ismeretei, FIR előadások az elektronikus jegyzet megfelelő fejezetei
    • KAS méréshez:  18. fejezet
    • FFC méréshez:  16-17. fejezet
    • LC méréshez:    20. fejezet valamint a mérés leiratához kattintson ide.
Mérések menete
 • A hallgatók a méréseket 2 fős csoportokban végzik, forgószinpad szerűen. A csoport adott heti mérését a lap tetején lévő "linkek" alapján állapíthatják meg.
 • A mérések 10 perces, teszt jellegű digerrel kezdődnek. Minden hallgató a saját méréséhez kapcsolódó (+ az alapfogalmak) kérdéseket kap.
 • A digereket helyben javítjuk. A mérésen csak az vehet részt, akinek a digere legalább elégséges lett. (Aki elbukott a számonkérésen, az nem vehet részt a mérésen - kivéve FV mérés.
 • A teremben maradó hallgatók 2 fős csoportokat alkotnak (max. egy háromfős csoport maradhat).
 • Rövid bevezető után a csoportok önálló munkában - a laborleirat utasításainak megfelelően - végzik a mérést, munkájukat, eredményeiket jegyzőkönyvben rögzítik.  Az elektronikus leiratban lévő jegyzőkönyv sablonokat érdemes kinyomtatva elhozni a mérésre.
 • A mérés végén a csoport leadja jegyzőkönyvét.

 

Értékelés
 • A félévvégi laborrészjegy az alábbi összetevőkből áll össze:
  • laborkiugró érdemjegye
  • jegyzőkönyvre kapott érékelés
   • A jegyzőkönyveket a mérésvezető oktató bírálja el jó elf; elf; vagy gyenge elf; minősítéssel a gyakorlatokon végzett munka és a jegyzőkönyv alapján (ez lehet egyéni is).

 

Pótlás
 • A sikertelenül beugró eredménye estén illetve hiányzás esetén a labort pótolni kell úgy, hogy a hallgatónak minden mérése a félév végére meglegyen.Pótmérésnek nevezzük azt a mérést, amit a hallgató nem az órarendjének megfelelő időben végez el.
 • Pótmérésnek nevezzük azt a mérést, amit a hallgató nem az órarendjének megfelelő időben végez el.
 • Minden hallgatónak maximum két pótmérési lehetősége van.
 • A pótméréseket bármelyik folyamatirányítás labor kurzusban el lehet végezni
 • Figyelem: a pótlási szándékról e-mailben tájékoztatni kell azt a laborvezetót, akihez a hallgató pótolni kíván menni. Az emailben célszerő felütetni a hallgató nevét, melyik kurzusba jár, melyik mérést szeretné pótolni.
 • A pótmérést célszerű úgy időzíteni, hogy a pótolni kívánt mérés a pótlásra kiválasztott időpontban épp menjen.

 

 • Figyelem: a pótlási szándékról e-mailben tájékoztatni kell azt a laborvezetót, akihez a hallgató pótolni kíván menni. Az emailben célszerő felütetni a hallgató nevét, melyik kurzusba jár, melyik mérést szeretné pótolni.

 

Gyakorlat

 
Közérdekű információk:

A számítási gyakorlat célja az előadás kurzuson elhangzottak gyakorlatba ültetése, és ezáltal annak mélyebb megértése.

A számítási gyakorlat (és a számonkérések) anyaga:

 • I. és II. rendű tagok
 • Szelepek
 • Zárt szabályozó körök

A frekvenciavizsgálat nem része a számítási gyakorlatoknak.

A kurzus során az előadó példafeladatokat old meg, a hallgatók azt aktívan követik. 

A számítási gyakorlatok helye: előadás időpontban az előadások helye.

Célszerű számológépet hozni.

A számonkérés formája: számítási feladatot tartalamazó zárhelyi.

A számítási gyakorlat anyaga és a gyakorlaton megoldandó példák PDF formátumban letölthetők itt:

 

Keresztfélév

A folyamatirányítás tárgy félévközi jeggyel zárul, keresztfélév meghirdetése nem kötelező, a tárgy részfeladatait egy félévben kell elvégezni. Tanszékünk rendszeresen meghirdeti a tárgy keresztfélévét a hallgatók haladásának elősegítése végett.

Fontos tudnivalók
 • Labor pótlására a keresztfélévben nincs lehetőség.
 • Keresztfélévben azon hallgatók szerezhetnek végső jegyet, akik az egyenes félévben két részjegyből legalább elégséges eredményt szereztek.
 • Minden részjegy (elmélet, gyakorlat, labor) törlődik a keresztfélév végén, így azokat az egyenes félévben ismét teljesíteni kell. 

 

Tananyag, órarend

 • A tananyag megegyezik a keresztfélévet megelőző félév tananyagával.
 • A tárgyat KONZULTÁCIÓS JELLEGGEL tartjuk meg előadást és számolási gyakorlatot nem tartunk. Konzultációra van lehetőség.

 

Számonkérések, teljesítés

 A hiányzó részjegyeket a félév során tartandó zárthelyiken lehet megszerezni.

  • 1 db elméleti zárthelyi és 1 db számítási zárthelyit iratunk
  • A sikertelen zárthelyiket lehet pótolni.
  • Az egyik pótzh-t különeljárási díjért javítani lehet (pótpótzh)
 • A végső jegy kialakításánál az elmélet: gyakorlat: labor jegyek az alábbi súllyal kerülnek beszámítása 50%:25%:25%.
Elérhetőségek: 1111 Budapest, Budafoki út 8. F épület 2. lépcsőház Tanszéki adminisztráció: 06-1-463-2202

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates