Záróvizsga kérdések

Gyakran ismételt kérdések a záróvizsgával kapcsolatban
(FRISSÍTVE 2020.11.27.)

 

 1. Mely szakirányosok záróvizsgáját szervezi a Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék?
 • Vegyészmérnöki alapképzés (BSc)  - általános vegyipari és folyamatmérnöki specializáció
 • Vegyészmérnöki mesterszak (MSc) - vegyipari és folyamatmérnöki specializáció
 • Környezetmérnöki alapképzés (BSc) - környezettechnológia specializáció
 • Környezetmérnöki mesterképzés (MSc) - környezettechnológia specializáció
 1. Mikor lesznek a záróvizsgák?

  Az aktuális időpontokat a honlapunkról nézhetik meg: www.kkft.bme.hu/oktatas/zvfelveteli

 2. Melyek a záróvizsga előfeltételei?
 • A hallgató záróvizsgára való jelentkezése a Neptunban a megfelelő kérvény kitöltésével.
 • Szakdolgozatra/diplomamunkára kapott érdemjegy (valójában a féléves munka értékelése), amelyet a témavezető(k) javaslatásra a tanszéki adminisztrátor vezet be a Neptunba legkésőbb szorgalmi időszak utolsó napján.
 • A tantervben előírt tárgyak teljesítése legkésőbb az adott szakon és szinten szervezett záróvizsgák első napja előtt 8 nappal.
 • Az abszolutóriumhoz szükséges fenti követelmények teljesítése esetén a KTH kiállítja az erről szóló dokumentumot és eljuttatja a Tanszékre.

      4. Milyen nyelven készülhet szakdolgozat?

 • A szakdolgozat nyelve lehet angol, német, francia és orosz is, de a magyart vagy az angolt preferáljuk.

      5. Milyen formában kell a szakdolgozatot beköttetni? (2020/21 őszi félévben nem releváns)

 • A borító bármilyen színű lehet.
 • Az előlapon középen legyen rajta a SZAKDOLGOZAT vagy a DIPLOMAMUNKA felirat, a jobb alsó sarokban pedig a név és dátum (évszám).

      6. Mit kell leadni a hallgatónak a záróvizsga előtt?

 • A szakdolgozat/diplomamunka a témavezetői, (konzulensi) és hallgatói nyilatkozatokkal egybefűzve egy fájlban
 • A dolgozat 1-3 oldalas összefoglalója

     7. Mikorra kell legkésőbb leadni a szakdolgozatot/diplomamunkát?

         Az aktuális dátumok a honlapon olvashatók:
         www.kkft.bme.hu/oktatas/zvfelveteli

    8.  Hol kell leadni a szakdolgozatot/diplomamunkát?

         BME, KKF Tanszék Titkársága, 1111 Budafoki út 8. F. ép. II. lépcsőház, I. emelet

         A 2020/21-es őszi félév záróvizsgaidőszakában a dolgozatok beadása online történik!

    9. Mit tartalmazzon az összefoglaló?

 • Az összefoglaló előlapján vagy az első oldal tetején szerepeljen a szerző, a szakirány, a cím és a dátum.
 • A dolgozat 1-3 oldalas kivonatát, amelyben döntően az elért eredményeket hangsúlyozzák.

    10. BÍRÁLATOK

 • Minden szakdolgozathoz/diplomamunkához két bírálat tartozik:

             - belső (témavezetői) bírálat

             - külső bírálat

 • A külső bíráló felkérése a tanszékvezető/témavezető feladata. Külső bíráló BSc szakdolgozat esetében olyan min MSc végzettséggel rendelkező szakértő, MSc diplomamunka esetében olyan PhD fokozattal (vagy az MSc végzettség után min. 10 éves szakmai gyakorlattal) rendelkező szakértő lehet, akinek nincs közös publikációja az adott hallgatóval.

 • A bírálatok beérkezési határidejének aktuális félévi időpontja a www.kkft.bme.hu/oktatas/zvfelveteli oldalon található.

   11. Vannak-e a bírálatnak formai és tartalmi követelményei?

 • Formai követelmények:

          - A bírálat külön dokumnetumban tartalmazza a szöveges bírálatot és a jegyjavaslatot!

           - Mind a szöveges bírálaton, mind a jegyjavaslaton szerepeljen a hallgató neve,
             a dolgozat címe, valamint a bíráló neve, végzettsége, munkahelye és aláírása.

 • Tartalmi követelményekre nincsenek szigorú szabályok, de a bírálatban szükséges értékelni a téma aktualitását; a dolgozat felépítését szerkezetét, azt, hogy a fejezetek logikusan követik-e egymást; az irodalmi rész megfelelően kidolgozott-e, ismeri-e a külföldi irodalmakat is, vagy csak magyar nyelvű irodalmakat használt; a kísérleti munka leírása érthető-e; az elért eredmények megadása áttekinthető-e, a diagramok, ábrák, tábláztok érthetőek-e, azokról megfelelő következtetést vont-e le; a következtetések helytállóak-e.

    12. A dolgozat titkosítása

 • Amennyiben egy adott cég együttműködésével kapcsolatosan készül a szakdolgozat vagy diplomamunka és az adott cég kéri, titkossági nyilatkozatot készítünk (a formanyomtatvány az oldal aljáról letölthető).
 • Ha a cégnek van saját formanyomtatványa erre a célra, akkor azt a dolgozatba be lehet kötni.

    13. A védésre készítendő prezentáció

 • A prezentáció ppt vagy pptx formátumú lehet.
 • A védés időtartama: 10 perc prezentáció. Utána kb. 5 perc a kérdésekre és válaszokra van fenntartva.
 • A diákon a cím után 1-2 oldal bevezetés jön, majd csak a saját munka, végén pedig összefoglalás, javaslatok.

    14. Záróvizsga után

 • A dolgozat leadott bekötött példányát visszaadjuk, a dolgozatokat és a bírálatokat elektronikus formában tároljuk.
 • Sikeres záróvizsga esetén a nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők meghívót kapnak az aktuális diplomaosztó ünnepségre.
Elérhetőségek: 1111 Budapest, Budafoki út 8. F épület 2. lépcsőház, 1. em. Tanszéki adminisztráció: +36-1-463-2202, Fax: +36-1-463-3197

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates