Biometria, biostatisztika, kísérlettervezés

Biometria, biostatisztika, kísérlettervezés (BMEVEKFM109) tantárgy honlapja

(Biotechnológai MSc képzés kötelező tantárgya)

 

A tantárgy hivatalos adatlapjának eléréséhez kattintson ide!

 

Aktuális

 Felkerültek a honlapra az ANOVA témekörhöz tartozó komplex feladatok.

Tantárgyfelelős és előadó (2019/20 tavaszi félév)

 • Lakné Dr. Komka Kinga
 • FII. ép. II.em./14.
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Helyszín, időpont (2019/20 tavaszi félév):

A félév 1., 2., 5. , 6. , 8. és 9. oktatási hetében a Biomérnőki MSc képzés Biometria tárgyával közösen:

 • Hétfő  12:15 - 14:00   (Ch 201 terem)
 • Szerda 15:15 - 17:00   (Ch 201 terem)

Ezenfelül a félév 2. és 6. oktatási hetében (azaz febr. 20-án és márc. 19-én):

 • Csütörtök 10:15 - 14:00
 • helyszín febr. 20-án: Schay term (FI. ép. I. em)
 • helyszín márc. 19-én: KKFT tanszék volt gépterme (FII. ép. I. em)

Elvárt alapismeretek:

Folytonos valószínűségi változó sűrűség- és eloszlásfüggvénye, várható értéke, varianciája.
Normális eloszlás, standard normális eloszlás, t-eloszlás, F-eloszlás.
Konfidencia-intervallum fogalma.
Hipotézisvizsgálat (statisztikai próba) alapelve és menete.
z-próba, egymintás t-próba, kétmintás t-próba, khi-négyzet próba, F-próba.
Korreláció és regresszió.
Kísérlettervezés alapjai (2p típusú tervek).

A kurzus anyaga:

Első rész: Varianciaaanalízis

 • Egy faktor szerinti osztályozás (kettőnél több csoport várható értékének összehasonlítása), összehasonlítások (kontrasztok).
 • Az elemzés feltételei és ellenőrzésük.
 • Több faktor szerinti keresztosztályozás. Box-Cox-transzformáció.
 • Véletlen típusú faktorok.
 • Hierarchikus és vegyes osztályozás, véletlen blokk.

Második rész: Nemparaméteres módszerek

 • Két és több minta összehasonlítása (pl. van-e különbség az óvodát járt és nem járt gyerekek iskolai teljesítményében, van-e két szálloda között különbség a vendégek megelégedettségében), itt az adatok rangsorolásos természetűek.
 • Két (vagy több) csoport gyakoriság-adatainak összehasonlítása (pl. van-e különbség két gyógyszer között a gyógyultak arányában).
 • Két változó összefüggésének vizsgálata (pl. van-e összefüggés a láb-méret és a császármetszéses szülés gyakorisága között, megváltozott-e a miniszterelnök-jelöltek megítélése a TV-vita után).
 • Logit-regresszió (pl. függ-e a bankhitel visszafizetési hajlandósága a jövedelemtől vagy a gyógyulás valószínűsége az életkortól). Probit-regreszió (pl. egy vakcina hatásossága - a megvédett egyedek aránya - és a dózis közötti összefüggés). Mindkét esetben a függő változó igen/nem típusú.
 • Túlélési elemzések.

Harmadik rész: Kísérlettervezés

 • 2p-r típusú részfaktortervek.
 • Másodfokú tervek.
 • Box-Wilson módszere az optimalizálásra.

 

A tárgy teljesítésének feltételei

A tárgy félévközi jeggyel zárul.

Követelmény:

VAGY 2 zárthelyi dolgozat megírása

VAGY 3 komplex feladat megoldása a Statistica program segítségével és azok szóbeli védése

A zárthelyikkel kapcsolatos információk:

A ZH-k maximális pontszáma 100 pont.  A 40 pontos minimum határt mindkét ZH-n külön-külön el kell érni.

A két ZH pontszámát átlagoljuk és a következő ponthatár alapján alakul ki a végső érdemjegy a tárgyból.

 00 - 39 -> elégtelen
 40 - 55 -> elégséges
 56 - 71 -> közepes
 72 - 86 -> jó
87 - 100 ->jeles

Zh időpontok

1. zh:    2020. március. 16. (hétfő) 12:15-14:00  (előadás idejében)    F2E terem
 
1.pótzh:   2020. április. 6 (hétfő)  17:15-19:00    ChA10 terem
 
2. zh:     2020. május 18. (hétfő) 14:15-16:00    FII. ép. I. em. volt szgépterem
 
2. pótzh:  2020. május. 25. (hétfő)  12:15-14:00

 

Komplex feladatok tudnivalói:

Egy feladat a varianciaanalízis témaköréhez, egy feladat a nemparaméteres feladatok témaköréhez és egy feladat a kísérlettervezés témaköréhez kapcsolódik. A feladatokat elektronikus formában kell beküldeni.

Mindhárom feladatot szóbeli beszámoló keretében meg kell védeni. A védésket osztályozzuk, féljegyek is kaphatók. Mindhárom témakörből el kell érni a minimum 2 érdemjegyet. A szóbeli beszámolók témakörönként egyszer javíthatók.

Határidők:

- 1. feladat (varianciaanalízis témaköréből) kérése email-ben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen:      2020. márc. 1. (vasárnap)

- az 1. feladat beadása email-ben: 2020. márc. 11. (szerda)

- szóbeli beszámoló (védés) az első témakörből a 6. vagy a 7. oktatási héten

- a 2. és 3. feladat határidőit a febr. 20-i előadáson egyeztetjük

 

Elérhetőségek: 1111 Budapest, Budafoki út 8. F épület 2. lépcsőház Tanszéki adminisztráció: 06-1-463-2202

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates