Biometria 2

BIOMETRIA 2 tárgy (BMEVEKFM201) honlapja

 

A tantárgy hivatalos adatlapjának eléréséhez kattintson ide!

 

Aktuális (2020/21 tavaszi félév)

A 2020/21 tavaszi félévben a kurzus hivatalos információs oldala a VBK Moodle rendszerében érhető el.

A keresztfélévben (azaz az őszi félévben) csak az veheti fel a tárgyat, aki már egy korábbi félévben megpróbálta teljesíteni a tárgyat, azaz legalább egy számonkérésen részt vett.

 

Tantárgyfelelős

 • Lakné Dr. Komka Kinga
 • FII. ép. II.em./14.
 • E-mail: 
 • Tel: 061-463-1202 

 

Az alapismeretek pótlása

A következő alapok ismeretét várjuk el:

 • Folytonos valószínűségi változó sűrűség- és eloszlásfüggvénye, várható értéke, varianciája.
 • Normális eloszlás, standard normális (z) eloszlás, t-eloszlás, khi-négyzet eloszlás, F-eloszlás.
 • Konfidencia-intervallum fogalma.
 • Hipotézisvizsgálat (statisztikai próba) alapelve és menete. Első- és másodfajú hiba.
 • z-próba, egymintás t-próba, kétmintás t-próba, páros t-próba, khi-négyzet próba, F-próba.
 • Korreláció- és regresszióanalízis alapjai.
 • A kísérlettervezés alapjai.

Az alapismeretek pótlásához ajánljuk:

- a tankönyvet (ld. a segédanyagoknál) és/vagy

- a Kísérletek tervezése és értékelése BSc-tárgy (BMEVEVMA606) diasorait, gyakorló példáit és/vagy

- a Kísérletek tervezése és értékelése BSc-tárgy (BMEVEVMA606) óráinak látogatását.

 

A kurzus anyaga

Első rész: Varianciaaanalízis

 • Egy faktor szerinti osztályozás (kettőnél több csoport várható értékének összehasonlítása).
 • Többszörös összehasonlítások (kontrasztok).
 • A varianciaanalízis feltételei és ellenőrzésük.
 • Több faktor szerinti keresztosztályozás. Box-Cox-transzformáció.
 • Véletlen típusú faktorok.
 • Hierarchikus és vegyes osztályozás, véletlen blokk.
 • Kimutatható eltérés számítása.

Második rész: Nemparaméteres módszerek és Kísérlettervezés

 • Két és több minta összehasonlítása, ha a függő változó rangsorolásos természetű (pl. van-e különbség az óvodát járt és nem járt gyerekek iskolai teljesítményében).
 • Két (vagy több) csoport gyakoriság-adatainak összehasonlítása, ha a függő változó binomiális eloszlású (pl. van-e különbség két gyógyszer között a gyógyultak arányában).
 • Két változó összefüggésének vizsgálata, amikor a változók nem (mindegyike) mennyiségi skálán értelmezett (pl. van-e összefüggés a láb-méret és a császármetszéses szülés gyakorisága között, megváltozott-e a miniszterelnök-jelöltek megítélése a TV-vita után).
 • Logit-regresszió (pl. függ-e a bankhitel visszafizetési hajlandósága a jövedelemtől vagy a gyógyulás valószínűsége az életkortól). Itt olyan típusú regressziós modellról van szó, ahol a függő változó igen/nem típusú.
 • Túlélési elemzések.

 • Kísérletervezés bonyolultabb esetei:
  részfaktortervek, másodfokú tervek, Box-Wilson módszere az optimum keresésre

 

A tárgy teljesítésének feltételei

A tárgy félévközi jeggyel zárul.

A számonkérésre két lehetőséget kínálunk:

 • a félév során két zh megírása vagy
 • a félév során négy komplex feladat megoldása a Statistica szoftver segítségével és a beadott feladatok szóbeli védése

Tisztában vagyunk azzal, hogy hallgatóink különböző mértékű motivációval, előképzettséggel rendelkeznek, illetve az anyagban különböző mértékig kívánnak elmélyülni.

Aki a tárgyat haladó szinten kívánja végezni, annak a tárgy komplex feladatok megoldásával történő teljesítését ajánljuk, mivel tapasztalataink szerint ez ad lehetőséget az előadáson tanultak elmélyítésére és így a későbbi kutatásuk/munkájuk során is alkalmazható biostatisztikai tudás megszerzésére.

Aki a komplex feladatokat választja, az a tárgy teljesítésével párhuzamosan (az elvégzett többletmunkáért) teljesítheti:
- az Egyéni feladat biomérnököknek tárgy 6 kreditjének felét (ezt az ABÉT illetékesével egyeztetni kell!)
- a szabadon választható Egyéni feladat 1-től 6-ig MSc tárgy valamelyikét (ebben az esetben regisztrálni kell a kari jelentkeztető felületen)

 

Segédanyagok

Ajánlott irodalom:

Dr. Kemény Sándor, Dr. Deák András, Lakné Dr. Komka Kinga, Kunovszki Péter: Kísérletek tervezése és értékelése, teljesen átdolgozott kiadás, Typotex, Budapest, 2017.

A Statistica program használatához ajánlott könyv:
Kemény S., Deák A., Lakné Komka K., Vágó E.: Hogyan használjuk a STATISTICA programot?, Perfact Kiadó, Budapest, 2011
A könyvben szereplő példákhoz tartozó adatfájlok letölthetők innen.

A tananyag elsajátítását segítik továbba a tárgy honlapjáról letölthető Nemparaméteres módszerekről szóló jegyzet, valamint az előadási anyag Power Point diái.

 

Adatfájlok

Az ANOVA feladatokhoz tartozó adatfájlokat itt lehet megtalálni.

A nemparaméteres rész feladataihoz tartozó adatfájlokat itt lehet megtalálni.

 

Gyakorlat

Az órarendi foglalkozás keretében feladatokat oldunk meg, ezért a foglalkozásokon számológép szükséges.

Elérhetőségek: 1111 Budapest, Budafoki út 8. F épület 2. lépcsőház, 1. em. Tanszéki adminisztráció: +36-1-463-2202, Fax: +36-1-463-3197

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates