Biometria 2

BIOMETRIA 2 tárgy (BMEVEKFM201) honlapja

 

A tantárgy hivatalos adatlapjának eléréséhez kattintson ide!

 

Aktuális

Frissült a honlap a zárthelyik helyszínével!

 

Tantárgyfelelős

 • Lakné Dr. Komka Kinga
 • FII. ép. II.em./14.
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Tel: 061-463-1202

 

Tárgy előadói (2019/20 tavaszi félév)

 • Lakné Dr. Komka Kinga
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Helyszín, időpont (2019/20 tavaszi félév)

A félév első 11 oktatási hetében:

 • Hétfő  12:15 - 14:00, CH 201 terem
 • Szerda 15:15 - 17:00, CH 201 terem

 

Kiknek ajánljuk, hogy felvegyék a tárgyat (tanterven kívül)?

Akik a statisztika alapjait tanulták, és többlet-ismeretekre vágynak, elsősorban a biológiai és rokon alkalmazások területén. A példák elsősorban biológiai (és kémiai) kísérletekkel kapcsolatosak, de lesznek szociológiai stb. példák is.

 

Az alapismeretek pótlása

A következő alapok ismeretét várjuk el:

 • Folytonos valószínűségi változó sűrűség- és eloszlásfüggvénye, várható értéke, varianciája.
 • Normális eloszlás, standard normális (z) eloszlás, t-eloszlás, khi-négyzet eloszlás, F-eloszlás.
 • Konfidencia-intervallum fogalma.
 • Hipotézisvizsgálat (statisztikai próba) alapelve és menete. Első- és másodfajú hiba.
 • z-próba, egymintás t-próba, kétmintás t-próba, páros t-próba, khi-négyzet próba, F-próba.
 • Korreláció- és regresszióanalízis alapjai.
 • A kísérlettervezés alapjai.

Az alapismeretek pótlásához ajánljuk:

- a tankönyvet (ld. a segédanyagoknál) és/vagy

- a Kísérletek tervezése és értékelése BSc-tárgy (BMEVEVMA606) diasorait, gyakorló példáit és/vagy

- a Kísérletek tervezése és értékelése BSc-tárgy (BMEVEVMA606) óráinak látogatását.

 

A kurzus anyaga

Első rész: Varianciaaanalízis

 • Egy faktor szerinti osztályozás (kettőnél több csoport várható értékének összehasonlítása).
 • Többszörös összehasonlítások (kontrasztok).
 • A varianciaanalízis feltételei és ellenőrzésük.
 • Több faktor szerinti keresztosztályozás. Box-Cox-transzformáció.
 • Véletlen típusú faktorok.
 • Hierarchikus és vegyes osztályozás, véletlen blokk.
 • Kimutatható eltérés számítása.

Második rész: Nemparaméteres módszerek és Kísérlettervezés

 • Két és több minta összehasonlítása, ha a függő változó rangsorolásos természetű (pl. van-e különbség az óvodát járt és nem járt gyerekek iskolai teljesítményében).
 • Két (vagy több) csoport gyakoriság-adatainak összehasonlítása, ha a függő változó binomiális eloszlású (pl. van-e különbség két gyógyszer között a gyógyultak arányában).
 • Két változó összefüggésének vizsgálata, amikor a változók nem (mindegyike) mennyiségi skálán értelmezett (pl. van-e összefüggés a láb-méret és a császármetszéses szülés gyakorisága között, megváltozott-e a miniszterelnök-jelöltek megítélése a TV-vita után).
 • Logit-regresszió (pl. függ-e a bankhitel visszafizetési hajlandósága a jövedelemtől vagy a gyógyulás valószínűsége az életkortól). Itt olyan típusú regressziós modellról van szó, ahol a függő változó igen/nem típusú.
 • Túlélési elemzések.

 • Kísérletervezés bonyolultabb esetei:
  részfaktortervek, másodfokú tervek, Box-Wilson módszere az optimum keresésre

Előírt tananyag: az előadásokon elhangzott anyag.

 

A tárgy teljesítésének feltételei

A tárgy félévközi jeggyel zárul.

A számonkérésre két lehetőséget kínálunk:

 • a félév során két zh megírása vagy
 • a félév során négy komplex feladat megoldása a Statistica szoftver segítségével és a beadott feladatok szóbeli védése

Tisztában vagyunk azzal, hogy hallgatóink különböző mértékű motivációval, előképzettséggel rendelkeznek, illetve az anyagban különböző mértékig kívánnak elmélyülni.

Aki a tárgyat haladó szinten kívánja végezni, annak a tárgy komplex feladatok megoldásával történő teljesítését ajánljuk, mivel tapasztalataink szerint ez ad lehetőséget az előadáson tanultak elmélyítésére és így a későbbi kutatásuk/munkájuk során is alkalmazható biostatisztikai tudás megszerzésére.

Aki a komplex feladatokat választja, az a tárgy teljesítésével párhuzamosan (az elvégzett többletmunkáért) teljesítheti:
- az Egyéni feladat biomérnököknek tárgy 6 kreditjének felét (ezt az ABÉT illetékesével egyeztetni kell!)
- a szabadon választható Egyéni feladat 1-től 6-ig MSc tárgy valamelyikét (ebben az esetben regisztrálni kell a kari jelentkeztető felületen)

 

A zárthyelikkel kapcsolatos információk

A ZH-k maximális pontszáma 100 pont.  A 40 pontos minimum határt mindkét ZH-n külön-külön el kell érni.

A két ZH pontszámát átlagoljuk és a következő ponthatár alapján alakul ki a végső érdemjegy a tárgyból.

 00 - 39 -> elégtelen
 40 - 55 -> elégséges
 56 - 71 -> közepes
 72 - 86 -> jó
87 - 100 ->jeles

ZH időpontok:

1. zh:    2020. március. 16. (hétfő) 12:15-14:00  (előadás idejében)   F2E terem
 
1.pótzh:   2020. április. 6 (hétfő)  17:15-19:00  (zh sáv)    ChA10 terem
 
2. zh:     2020. április. 29. (szerda) 15:15-17:00  (előadás idejében)    K155 terem
 
2. pótzh:  2020. május. 11. (hétfő)  12:15-14:00    Ch201 terem
 
A keresztféléven csak az veheti fel a tárgyat, aki már egy korábbi félévben megpróbálta teljesíteni a tárgyat, azaz legalább egy számonkérésen részt vett.
 

Komplex feladatok tudnivalói

A félév során 4 db. komplex feladatot (2-t a varianciaanalízis témaköréből, 2-t a nemparaméteres feladatok témaköréből) kell megoldani a Statistica szoftver segítségével. A beadott feladatokat témakörönként beszámoló keretében meg kell védeni.

A szóbeli beszámolókat osztályozzuk, féljegyek is kaphatók. Mindkét témakörből el kell érni a minimum 2 érdemjegyet. A szóbeli beszámolók témakörönként egyszer javíthatók.

Határidők:

- feladatok kérése email-ben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen a varianciaanalízis témaköréből:      2020. márc. 1. (vasárnap)

- az 1. feladat beadása email-ben: 2020. márc. 9. (hétfő)

- az 2. feladat beadása email-ben: 2020. márc. 15. (vasárnap)

- szóbeli beszámoló (védés) az első témakörből a 6-7. oktatási héten

- feladatok kérése email-ben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen a nemparaméters módszerek témaköréből:    2020. ápr. 5. (vasárnap)

- a 3. és 4. feladat beadása email-ben: 2020. ápr. 26. (vasárnap)

- szóbeli beszámoló a második témaköből a 12.-14. oktatási héten

 

Segédanyagok

Ajánlott irodalom:

Dr. Kemény Sándor, Dr. Deák András, Lakné Dr. Komka Kinga, Kunovszki Péter: Kísérletek tervezése és értékelése, teljesen átdolgozott kiadás, Typotex, Budapest, 2017.

A Statistica program használatához ajánlott könyv:
Kemény S., Deák A., Lakné Komka K., Vágó E.: Hogyan használjuk a STATISTICA programot?, Perfact Kiadó, Budapest, 2011
A könyvben szereplő példákhoz tartozó adatfájlok letölthetők innen.

A tananyag elsajátítását segítik továbba a tárgy honlapjáról letölthető Nemparaméteres módszerekről szóló jegyzet, valamint az előadási anyag Power Point diái.

 

Adatfájlok

Az ANOVA feladatokhoz tartozó adatfájlokat itt lehet megtalálni.

A nemparaméteres rész feladataihoz tartozó adatfájlokat itt lehet megtalálni.

 

Gyakorlat

Az órarendi foglalkozás keretében feladatokat oldunk meg, ezért a foglalkozásokon számológép szükséges.

Elérhetőségek: 1111 Budapest, Budafoki út 8. F épület 2. lépcsőház Tanszéki adminisztráció: 06-1-463-2202

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates