Biometria 2

BIOMETRIA 2 tárgy (BMEVEKFM201) honlapja

 

A tantárgy hivatalos adatlapjának eléréséhez kattintson ide!

 

Aktuális

Az aktuális félévi információk a kurzus hivatalos információs oldalán, a VBK Moodle rendszerében érhetők el.

A keresztfélévben (azaz az őszi félévben) csak az veheti fel a tárgyat, aki már egy korábbi félévben megpróbálta teljesíteni a tárgyat, azaz legalább egy számonkérésen részt vett.

 

Tantárgyfelelős

 • Lakné Dr. Komka Kinga
 • FII. ép. II.em./14.
 • E-mail: 
 • Tel: 061-463-1202 

 

Az alapismeretek pótlása

A következő alapok ismeretét várjuk el:

 • Folytonos valószínűségi változó sűrűség- és eloszlásfüggvénye, várható értéke, varianciája.
 • Normális eloszlás, standard normális (z) eloszlás, t-eloszlás, khi-négyzet eloszlás, F-eloszlás.
 • Konfidencia-intervallum fogalma.
 • Hipotézisvizsgálat (statisztikai próba) alapelve és menete. Első- és másodfajú hiba.
 • z-próba, egymintás t-próba, kétmintás t-próba, páros t-próba, khi-négyzet próba, F-próba.
 • Korreláció- és regresszióanalízis alapjai.
 • A kísérlettervezés alapjai.

Az alapismeretek pótlásához ajánljuk:

- a tankönyvet (ld. a segédanyagoknál) és/vagy

- a Kísérletek tervezése és értékelése BSc-tárgy (BMEVEVMA606) diasorait, gyakorló példáit és/vagy

- a Kísérletek tervezése és értékelése BSc-tárgy (BMEVEVMA606) óráinak látogatását.

 

A kurzus anyaga

Első rész: Varianciaaanalízis

 • Egy faktor szerinti osztályozás (kettőnél több csoport várható értékének összehasonlítása).
 • Többszörös összehasonlítások (kontrasztok).
 • A varianciaanalízis feltételei és ellenőrzésük.
 • Több faktor szerinti keresztosztályozás. Box-Cox-transzformáció.
 • Véletlen típusú faktorok.
 • Hierarchikus és vegyes osztályozás, véletlen blokk.
 • Kimutatható eltérés számítása.

Második rész: Nemparaméteres módszerek és Kísérlettervezés

 • Két és több minta összehasonlítása, ha a függő változó rangsorolásos természetű (pl. van-e különbség az óvodát járt és nem járt gyerekek iskolai teljesítményében).
 • Két (vagy több) csoport gyakoriság-adatainak összehasonlítása, ha a függő változó binomiális eloszlású (pl. van-e különbség két gyógyszer között a gyógyultak arányában).
 • Két változó összefüggésének vizsgálata, amikor a változók nem (mindegyike) mennyiségi skálán értelmezett (pl. van-e összefüggés a láb-méret és a császármetszéses szülés gyakorisága között, megváltozott-e a miniszterelnök-jelöltek megítélése a TV-vita után).
 • Logit-regresszió (pl. függ-e a bankhitel visszafizetési hajlandósága a jövedelemtől vagy a gyógyulás valószínűsége az életkortól). Itt olyan típusú regressziós modellról van szó, ahol a függő változó igen/nem típusú.
 • Túlélési elemzések.

 • Kísérletervezés bonyolultabb esetei:
  részfaktortervek, másodfokú tervek, Box-Wilson módszere az optimum keresésre

 

A tárgy teljesítésének feltételei

A tárgy félévközi jeggyel zárul.

A számonkérésre két lehetőséget kínálunk:

 • a félév során két zh megírása vagy
 • a félév során négy komplex feladat megoldása a Statistica szoftver segítségével és a beadott feladatok szóbeli védése

Tisztában vagyunk azzal, hogy hallgatóink különböző mértékű motivációval, előképzettséggel rendelkeznek, illetve az anyagban különböző mértékig kívánnak elmélyülni.

Aki a tárgyat haladó szinten kívánja végezni, annak a tárgy komplex feladatok megoldásával történő teljesítését ajánljuk, mivel tapasztalataink szerint ez ad lehetőséget az előadáson tanultak elmélyítésére és így a későbbi kutatásuk/munkájuk során is alkalmazható biostatisztikai tudás megszerzésére.

Aki a komplex feladatokat választja, az a tárgy teljesítésével párhuzamosan (az elvégzett többletmunkáért) teljesítheti:
- az Egyéni feladat biomérnököknek tárgy 6 kreditjének felét (ezt az ABÉT illetékesével egyeztetni kell!)
- a szabadon választható Egyéni feladat 1-től 6-ig MSc tárgy valamelyikét (ebben az esetben regisztrálni kell a kari jelentkeztető felületen)

 

Segédanyagok

Ajánlott irodalom:

Dr. Kemény Sándor, Dr. Deák András, Lakné Dr. Komka Kinga, Kunovszki Péter: Kísérletek tervezése és értékelése, teljesen átdolgozott kiadás, Typotex, Budapest, 2017.

A Statistica program használatához ajánlott könyv:
Kemény S., Deák A., Lakné Komka K., Vágó E.: Hogyan használjuk a STATISTICA programot?, Perfact Kiadó, Budapest, 2011
A könyvben szereplő példákhoz tartozó adatfájlok letölthetők innen.

A tananyag elsajátítását segítik továbba a tárgy honlapjáról letölthető Nemparaméteres módszerekről szóló jegyzet, valamint az előadási anyag Power Point diái.

 

Adatfájlok

Az ANOVA feladatokhoz tartozó adatfájlokat itt lehet megtalálni.

A nemparaméteres rész feladataihoz tartozó adatfájlokat itt lehet megtalálni.

 

Gyakorlat

Az órarendi foglalkozás keretében feladatokat oldunk meg, ezért a foglalkozásokon számológép szükséges.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Gepgy6_1.docx)Gepgy6_1.docx 52 kB
Download this file (Gepgy6_2.docx)Gepgy6_2.docx 39 kB
Download this file (nemparam1fejezet.doc)nemparam1fejezet.doc 669 kB
Download this file (nemparam2fejezet.doc)nemparam2fejezet.doc 788 kB
Download this file (nemparam3fejezet.doc)nemparam3fejezet.doc 414 kB
Download this file (nemparam4fejezet.doc)nemparam4fejezet.doc 1887 kB
Download this file (Tablazatok.pdf)Tablazatok.pdf 202 kB
Download this file (Tablazatok_Kimutathato eltereshez.pdf)Tablazatok_Kimutathato eltereshez.pdf 205 kB
Elérhetőségek: 1111 Budapest, Budafoki út 8. F épület 2. lépcsőház, 1. em. Tanszéki adminisztráció: +36-1-463-2202, Fax: +36-1-463-3197

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates