Záróvizsgák - Gy.I.K

Vissza a záróvizsgák lapra.

Gyakran ismételt kérdések a záróvizsgával kapcsolatban

 

1. Mely szakirányosok záróvizsgáját szervezi a Kémiai és Környezeti   Folyamatmérnöki Tanszék?

Mind levelező mind nappali hallgatókra vonatkozóan:

a.    Környezetmérnök-környezettechnológia szakirány BSc és MSc

b. Vegyészmérnök-általános vegyipari és folyamatmérnöki szakirány (BSc)

c.   Vegyészmérnök-vegyipari és folyamatmérnöki szakirány (MSc)

 

2.     Mikor lesznek a záróvizsgák?

A fenti szakirányok BSc és MSc záróvizsgáinak aktuális időpontjait a honlapunkról nézhetik meg.

www.kkft.bme.hu/zarovizsgak

 

3.     Melyek a záróvizsga előfeltételei?

a.    Szakdolgozatra/diplomamunkára kapott érdemjegy (valójában a féléves munka értékelése), amelyet a neptunba bevezetnek legkésőbb szorgalmi időszak utolsó napján.

b. Az összes előírt tárgy teljesítése, azok érdemjegyeinek neptunba bevezetése.

c.     Mindezek esetén a KTH kiállítja az abszolutóriumot, amely a záróvizsgára bocsáthatóság feltétele. Ezt a KTH juttatja el a Tanszékre.

d.  Záróvizsga jelentkezés a neptunban a megfelelő kérvény kitöltésével.

 

4.     Hogyan kell a záróvizsgára jelentkezni?

a.      Környezetmérnök környezettechnológia szakirány BScMSc és osztatlan képzésben résztvevő hallgatók: a Neptunban a 038-as kérvény kitöltésével jelentkeznek, és megadják a választható tárgyat, vagy tárgycsoportot.

b.     Vegyészmérnök-álatlános vegyipari és folyamatmérnöki szakirány BSc és Vegyészmérnök-vegyipari és folyamatmérnöki szakirány MSc: a Neptunban a 037-as kérvény kitöltésével jelentkeznek.

c.      Vegyészmérnök-vegyipari és folyamatmérnöki szakirány osztatlan képzésben képzésben résztvevő hallgatók: a Neptunban a 037-as kérvény kitöltésével jelentkeznek.

d.     Környezetmérnök kiegészítő képzésben résztvevő hallgatók a Neptunban a 038-as kérvény kitöltésével jelentkeznek.

 

5.     Milyen nyelven készülhet szakdolgozat?

a.      A szakdolgozat nyelve lehet angol, német, francia és orosz is, de a magyart vagy az angolt preferáljuk.

b.     A hozzá tartozó bírálatokból legyen egy magyar nyelven készült példány.

 

6.     Milyen formában kell a szakdolgozatot beköttetni?

a.      A borító bármilyen színű lehet.

b.     Az előlapon középen legyen rajta SZAKDOLGOZAT vagy DIPLOMAMUNKA, a jobb alsó sarokban pedig a név és dátum.

c.      Lehetőség szerint a kötés oldalán is legyen rajta a név és a dátum.

 

7.     Záróvizsga előtt mit kell leadni?

a.      Szakdolgozat/diplomamunka bekötve 2 példányban

b.     A dolgozat összefoglalója 5 példányban

c.      Bírálatok (külső és belső konzulenstől) 2 db (akinek csak belső konzulense/témavezetője van, úgy témavezető kér fel egy nem egyetemem dolgozó, diplomával rendelkező, azon a szakterületen jártas „szakértőt”, hogy a külső bírálatot készítse el).

d.     CD vagy DVD, amelyen a dolgozat elektronikus formában mellékletekkel együtt megtalálható. Kérjük, hogy a CD-t ne ragasszák be a dolgozatba, hanem külön egy tokkban (lehet akár papírtok is) adják be.

 

8.     A szakdolgozatot külső és belső bírálattal együtt mikorra kell legkésőbb leadni?

Az aktuális dátumok a honlapon olvashatók.

 

9.     A szakdolgozatot külső és belső bírálattal együtt hol kell leadni?

BME, KKFT, 1111 Budafoki út 8. F. ép. II. lépcsőház, 1. emelet, Tanszéki Adminisztráció

 

10.  Mit tartalmazzon az összefoglaló?

a.      Az összefoglaló előlapján szerepeljen a szerző, dátum, cím és a szakirány.

b.     A dolgozat 1-3 oldalas kivonatát, amelyben döntően az elért eredményeket hangsúlyozzák.

 

11.  Vannak-e a bírálatnak formai és tartalmi követelményei?

a.      Formai követelményei nincsenek.

b.     Tartalmi követelményeire szigorú szabályok szerint nincsenek, de szükséges értékelni a téma aktualitását, a dolgozat felépítését, szerkezetét, azt, hogy a fejezetek logikusan követik-e egymást, az irodalmi rész megfelelően kidolgozott-e, ismeri-e a külföldi irodalmakat is, vagy csak magyar nyelvű irodalmakat használt, az ábrák számozása megfelelő-e, a diagramok ábrák érthetőek-e, azokról megfelelő következtetést vont-e le, stb.

 

12.  A dolgozat titkosítása

a.      Amennyiben egy adott cég együttműködésével kapcsolatosan készül a szakdolgozat vagy diplomamunka és az adott cég kéri, titkossági nyilatkozatot készítünk.

b.     Ha a cégnek van saját formanyomtatványa erre, akkor azt a dolgozatba be lehet kötni.

 

13.  A védésre készítendő prezentáció

a.      ppt, lehet pptx formátumú is.

b.     A védés időtartama 10-15 perc: prezentáció 10 perc, a többi idő a kérdésekre és válaszokra van fenntartva.

c.      A diákon a cím után 1 oldal bevezetés jön, majd csak a saját munka, végén összefoglalás, javaslatok.

 

14.  Záróvizsga után

a.      A dolgozat mindkét példányát és az összefoglalókat visszaadjuk, a CD és a bírálatok a tanszéki könyvtárba kerülnek.

b.     Sikeres záróvizsga esetén a nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők meghívót kapnak az aktuális diplomaosztó ünnepségre.

 

Vissza a záróvizsgák lapra

2011.05.05.