Vegyipari és Biomérnöki Műveletek (Műszaki Menedzser B.Sc.)

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek (BMEVEKFAMM1)

Előadások
Hétfőnként 14:15 - 16:00 QAF15 előadó
Keddenként 12:15 - 14:00 QAF15 előadó

Tárgyfelelős: Dr. Mika László Tamás, egyetemi docens
  e-mail: laszlo.t.mika@mail.bme.hu
Tel: 463-1263

Előadók
Vegyipari Műveletek témakörök
Dr. Mika László Tamás (MLT), egyetemi docens

Biomérnöki Műveletek témakörök
Dr. Pécs Miklós László (PML), egyetemi docens
Dr. Bakos Vince (BV), egyetemi tanársegéd
Dr. Tardy Gábor Márk (TGM), egyetemi adjunktus

A tantárgy célja
A tantárgy célja a vegyipari művelettan, vegyipari technológiák és biomérnöki műveletek alapjainak és alapvető alkalmazásainak bemutatása. A kémiai és biokémiai műveletek alapvető összefüggéseinek (anyagmérleg, komponensmérleg, energiamérleg) és törvényszerűségeinek megismertetése választott kémiai és biokémiai technológiákon keresztül..

 

Előadások

 

 Hét

Időpont

Előadás

Előadó

1.

IX. 4., 5.

Bevezetés a vegyipari műveletekbe, alapfogalmak, áramlástan alapjai

MLT

2.

IX. 11., 12.

Alapmennyiségek mérlegegyenletei, ülepítés

MLT

3.

IX. 18., 19.

Áramlás szemcsés anyagon keresztül, fluidizáció

MLT

4.

IX. 25., 26.

Hidrodinamikai berendezések

MLT

5.

X. 2., 3.

Hőtani alapfogalmak, direkt hőcsere, indirekt hőcsere, hőtranszport típusok.

MLT

6.

X. 9., 10.

Hőcserélő berendezések, bepárlás

MLT

7.

X. 16., 17.

Anyagátadási műveletek, desztilláció, abszorpció

MLT

8.

X.  24.

Anyagátaádsi műveletek, extrakció, adszorpció

MLT 

9. X. 30., 31. Katalízis MLT
10. XI. 6., 7. Bevezetés a biotechnológiai műveletekbe, alapfogalmak PML
11. XI. 12., 14. Biotechnológiai műveletek  PML
12. XI. 20., 21. Biotechnológiai műveletek  PML
13. XI. 27., 28. Biotechnológiai műveletek  BV
14. XII. 4., 5. Szennyvíztisztítási technológiák TGM

  


Letöltések


Bevezetés áramlástan témakör diasora

Alapfogalmak

Ellenörző kérések

Biotechnológiai műveletek és szennyvíztisztítás tananyag és kérdéssorok

 

Tárgykövetelmények, vizsgák


Tárgykövetelmények (letöltés)
 

Vizsgaalkalmak
Hivatalosan a neptun rendszerben kerülnek rögzítésre.

A vizsgafeltételeket és a vizsgaértékelésre vonatkozó információkat a kurzusteljesítési feltételekben olvashatják!  

Elővizsga eredménye 

Konzultáció

A hallgatókkal előre egyeztetett időpontban a 10-11 oktatási héten, külön helyszínen.

 

Eredmények

 

2014.09.09.