A tanszék által oktatott tárgyak

A tanszék által a Vegyészmérnöki és Bioménöki Karon alap-, a mester, és a levelező képzésben oktatott tárgyak listája.

Neptun-kód Név Követelmények Kredit
BMEVEKFML01 Alkalmazott kémia 0+0+0v 4
BMEVEKFM103 Alkalmazott kémia 2+2+0v 4
BMEVEKFA004 Bevezetés az UNISIM
folyamatszimulátor használatába
2+0+0f 2
BMEVEVMA602 Biológiai víz és szennyvíztechnológia 2+0+2v 4
BMEVEKFA602 Biológiai víz- és szennyvíztechnológia 2+0+1v 3
BMEVEVMA403 Biometria 2+1+0f 3
BMEVEKFM201 Biometria 2 2+1+0f 3
BMEVEKFM302 Energiatermelés hagyományos és új módszerei 2+0+1v 4
BMEVEKFAL05 Folyamatirányítás 1+0+1f 5
BMEVEVMA504 Folyamatirányítás 2+1+1f 5
BMEVEKFM101 Folyamatok tervezése és irányítása 2+0+2f 4
BMEVEKFM105 Folyamatok tervezése és irányítása 2+0+0f 3
BMEVEKFAL08 Folyamattan 0+0+1v 5
BMEVEKFM205 Folyamattan 2+0+1v 4
BMEVEVMA605 Folyamattan 3+0+2v 5
BMEVEVMAKM1 Hulladékgazdálkodás és veszélyes hulladékok 2+0+0f 3
BMEVEKFA002 Ipari kockázatok kezelése 2+0+0f 2
BMEVEKFA001 Ipari ökológia alapjai   2
BMEVEKFM208 Irányítástechnika mérnöki alapjai 2+1+0v 3
BMEVEKFML04 Irányítástechnika mérnöki alapjai 0+0+0f 3
BMEVEKTAKM2 Kémiai technológia 2+0+0v 3
BMEVEKFAL16 Kémiai technológia 1+0+0f 3
BMEVEKFA203 Kémiai technológia 2+0+0f 3
BMEVEKFA202 Kémiai technológia 3+0+2f 6
BMEVEKFAL01 Kémiai technológia 1+0+0f 3
BMEVEKFAL07 Kísérletek tervezése és értékelése 1+0+0f 3
BMEVEVMA606 Kísérletek tervezése és értékelése 2+1+0f 3
BMEVEKFM203 Kísérlettervezés 2+1+0f 3
BMEVEKFML02 Kísérlettervezés 0+0+0f 3
BMEVEKFM104 Korszerű elválasztó műveletek 2+0+1f 3
BMEVEKFML05 Korszerű fenntartható környezeti technológiák 0+1+0f 3
BMEVEKFM206 Korszerű fenntartható környezettechnológiák 2+0+0f 3
BMEVEKFA003 Korszerű motorhajtó- és kenőanyagok 2+0+0f 2
BMEVEKFAL11 Környezetbarát eljárások 1+0+0v 4
BMEVEVMA607 Környezetbarát eljárások 3+0+0v 4
BMEVEKFM204 Környezetbarát és katalitikus folyamatok 3+0+2v 5
BMEVEVMAKM2 Környezeti eljárástan I 2+0+3f 5
BMEVEVMAKM3 Környezeti eljárástan II 2+0+5v 5
BMEVEKTAKM3 Környezeti kémia 2+0+0v 3
BMEVEKFM102 Környezeti kémia 2+0+0f 2
BMEVEKFA403 Környezetkémia és technológia 3+0+0v 4
BMEVEKFAL02 Környezetkémia és technológia 1+0+0v 4
BMEVEKFAL18 Környezetkémia és technológia 1+0+0v 4
BMEVEKFM202 Környezetközpontú folyamattervezés 2+2+0f 4
BMEVEVMA608 Környezetvédelem alapjai 3+0+0f 4
BMEVEKTAKM5 Környezetvédelmi analitika és technológia labor 0+0+5f 5
BMEVEKTA604 Levegő és vízvédelem 2+0+2v 4
BMEVEVMA570 Minőségmenedzsment 3+0+0v 4
BMEVEKFAL15 Minőségmenedzsment 1+0+0f 4
BMEVEKFA615 Minőségmenedzsment 3+0+0f 4
BMEVEKFA888 Nyári szakmai gyakorlat   0
BMEVEKFM100 Önálló feladat I 0+0+4f 3
BMEVEKFM200 Önálló feladat II 0+0+4f 3
BMEVEKFM402 Petrolkémia 2+0+3v 6
BMEVEKFA502 Radiokémia és nukleáris energetika 2+0+1f 3
BMEVEKFAL19 Radiokémia és nukleáris energetika 1+0+1f 3
BMEVEVMA709 Számítógépes folyamatirányítás 2+0+1f 4
BMEVEKFAL09 Számítógépes folyamatirányítás 1+0+0v 4
BMEVEKFAL21 Számítógépes folyamatirányítás 2+0+1f 3
BMEVEKFA709 Számítógépes folyamatirányítás 2+0+1f 3
BMEVEKTA505 Szénhidrogén és katalízis labor 0+0+3f 3
BMEVEKFAL13 Szénhidrogén és katalízis labor 0+0+0f 3
BMEVEKFAL14 Szénhidrogénipari technológia 2+0+0v 3
BMEVEKTA506 Szénhidrogénipari technológia 2+0+0v 3
BMEVEKFA506 Szénhidrogénipari technológia 2+0+1v 3
BMEVEKFAL17 Szénhidrogénipari technológia 1+0+1v 3
BMEVEKFA503 Szénhidrogénipari technológia és katalizis 2+0+3f 5
BMEVEKFAL20 Szénhidrogénipari technológia és katalízis 1+0+0f 5
BMEVEVMAKM4 Szennyvíztisztítási technológiák 2+0+0f 3
BMEVEKTAKM1 Természetvédelem 2+0+0f 2
BMEVEKFAL22 Tervezés 0+0+0f 3
BMEVEKFA007 Válogatott fejezetek a biometriából 2+0+0v 2
BMEVEKFA005 Válogatott fejezetek a kémiai technológiából 2+0+0v 2
BMEVEKFA006 Válogatott fejezetek az ipari katalízisből 2+0+0v 2
BMEVEVMA001 Válogatott fejezetek vegyipari műveletek I-ből 2+0+0v 2
BMEVEVMA002 Válogatott fejezetek vegyipari műveletek II-ből   2
BMEVEKFAL03 Vegyipari műveletek I 2+2+0v 6
BMEVEKFA410 Vegyipari műveletek I 3+2+0f 6
BMEVEKFA512 Vegyipari műveletek II 2+1+4v 6
BMEVEVMA512 Vegyipari műveletek II 2+0+4v 6
BMEVEKFAL04 Vegyipari műveletek II 0+0+3v 6
BMEVEKFA613 Vegyipari műveletek labor 0+0+4f 3
BMEVEVMA613 Vegyipari műveletek labor 0+0+3f 3
BMEVEKFAL06 Vegyipari műveletek labor 0+0+3f 3
BMEVEKFAL10 Vegyipari termelésirányítás 1+0+0f 3
BMEVEKTA707 Vegyipari termelésirányítás 2+0+1f 3
BMEVEKFML03 Zöldkémia és katalízis 1+0+0f 3
BMEVEKFM207 Zöldkémia és katalízis 2+0+0f 3
2012.01.30.