Válogatott fejezetek vegyipari műveletek I-ből

 

Válogatott fejezetek a vegyipari műveletek I-ből (BMEVEVMA001)

Tárgyfelelős: Dr. Mika László Tamás, egyetemi docens
  e-mail: laszlo.t.mika@mail.bme.hu
Tel: 463-1263

A tárgy oktatója
Dr. Deák András, egyetemi docens, deaka@mail.bme.hu

A tantárgy célja

A tantárgy célja a vegyipari művelettan alaptantervi anyagán felüli, bővebb ismeretek megszerzése.

 

Tárgyfelvétel

 

A tárgyat kizárólag a vegyipari műveletek I. (BMEVEKFA410) jó, vagy jeles eredménnyel történő teljesítése után lehet felvenni. A két tárgy együttes felvétele nem lehetséges.

 

Tárgykövetelmény, vizsga

A hallgatók az első oktatási héten felveszik a kapcsolatot a kurzus oktatójával (Dr. Deák András), és egyéni érdeklődésük alapján témakört választanak a BMEVEKFA410 Vegyipari műveletek I tantárgy ismeretanyagának megfelelő művelettani fejezetekből (ülepítés, szűrés, membránszűrés, fluidizáció, keverés, hőtan, bepárlás). A választott témához ajánlott szakirodalomból önállóan felkészülnek (konzultációs lehetőséget biztosítunk). A tárgyból az kap aláírást, aki kapcsolatot tart a kurzus oktatójával, és legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig bemutatja a prezentáció vázlatát.
 

Vizsgázni az elővizsga időszakban, illetve a vizsgaidőszakban lehet. A vizsga maximum 15 min időtartamú kiselőadás. A vizsgaalkalom jelentkezési időszakának befejezéséig el kell küldeni a vizsgáztatónak az előadás diasorozatát (Power Point, pdf-ben, vagy pptx formátumban).

 

Konzultáció

A hallgatókkal e-mailen, előre egyeztetett időpontban.

 

 

2015.07.24.