Vegyipari Műveletek I. (BMEVEKFA410)

 

 Vegyipari Műveletek I. (BMEVEKFA410)
2017/18 - II. félév

Előadás: keddenként 10:15 - 12:00 és minden második héten csütörtökön 10:15 - 12:00
CHC14 előadó
Tárgyfelelős és előadó: Dr. Mika László Tamás, egyetemi docens
e-mail: laszlo.t.mika@mail.bme.hu
Tel: 463-1263

A tantárgy célja
A hidrodinamikai és hőtani műveletek, valamint az vonatkozó számítási ismeretek elsajátítása.

A tárgy kari adatlapja

 

 Témakörök

  1. Áramlástani alapismeretek
  2. Áramló fluidumok energimérlege és veszteségei
  3. Ülepítés és készülékei
  4. Áramlás töltött oszlopokon, fluidizáció
  5. Szűrés és készülékei
  6. Keverés
  7. Hőtani alapismeretek (hősugárzás, hőátadás, hőátbocsátás)
  8. Egyen- és ellenáramú hőcsere
  9. Hőcserélők és készülékei
  10. Bepárlás és készülékei

Gyakorlatok

A Neptun rendszerben gy1, gy2, gy4 - gy7 kurzuskód alatt megtalálható csoportok idő- és terembeosztása:

 

 Kód

Gyakorlatvezető 

 Időpont

 Terem

 gy1  Dr. Mika László Tamás  Sz: 15:15-17:00  CH301
 gy2  Dr. Székely Edit  Sz: 15:15-17:00  CH302
 gy3  ezen a kódon idén nem indul -  -
 gy4  Stelén Gábor  P: 8:15-10:00  CHA11
 gy5  Dr. Deák András  P: 8:15-10:00  CH201
 gy6  Dr. Kmecz Ildikó  P: 10:15-12:00  CHA11
 gy7  Angyalné Dr. Koczka Katalin  P: 10:15-12:00  CH304

 

 

 

 

 

 

 

 

A tantermi gyakorlaton a számítási zárthelyi anyagának elsajátításához és az előadáson elhangzott tananyag gyakorlásához nyújtunk segítséget. A gyakorlatokon számológép, vonalzó, négyzethálós papír szükséges. A gyakorlatokon bemutatott példák szövege, minden témakörhöz gyakorlópéldák, a gyakorlatokra és a zárthelyihez szükséges diagramok és táblázatok itt ltölthetőek le.

A tantermi számolási gyakorlatokon felhasznált példagyüjtemény az alábbi felosztasban tölthető le:

A témakör (áramlástani műveletek): áramlástan, keverés, ülepítés, áramlás töltött oszlopban, fluidizáció, szűrés.
B témakör: hőtan
C témakör: bepárlás

 

Tárgykövetelmények, zárthelyik, értékelés

Zárthelyik

1. Zárthelyi (A témakör): 2018. március 10. 17:00 - 19:00
Terembeosztás: gy 1, 2, 4, 7 - CHMax, Gy 5, 6 - CHC14.
1. Pót zárthelyi (A témakör): 2018. március 23. 18:00 - 20:00
Terembeosztas: mindenkinek CHMax
2. Zárthelyi (B+C témakör): 2018. május 15. 10:00 - 12:00
Terembeosztás: gy 1, 2, 4, 7 - K234, Gy- 5, 6 - CHC14
2. Pót zárthelyi (B+C témakör): 2018. május 22 10:00-12:00
Terembeosztás: minden érintettnek CHC14

"Pótpót" zárthelyi: 2017. május 25. 10:15-12:00, helyszín: CH201
A "Pótpót" ZH-ra a neptunban jelentkezni kell a tárgy elméleti kurzusához kiírt jelentkeztetőn!

A zárthelyik és pótzárthelyik időpontjai kiírásra kerültek a Neptunban, ettől eltérni nem lehet.

Ellenörző kérdések

Alapfogalmak, alapösszefüggések

A zárthelyiken mind az elméleti mind pedig a gyakorlati rész anyaga számonkérésre kerül. A Zh első részében az elméleti rész töltik ki a hallgatók, amelyen semmilyen segédeszköz nem használható. A Zh második részében az elméleti rész leadása után kerül sor a gyakorlati példa megoldásra, ahol bármilyen, kommunikációra természeténél fogva alkalmatlan tárgyi segédeszköz használható (tehát nyomtatott, írott, másolt stb jegyzet igen, de pl. laptop, iPad, iPod, okosóra, okostelefon, tablet, stb. nem!). A zárthelyire feltétlenül hozzanak számológépet, vonalzót, papírt és diagramokat. Ha valamilyen diagramon szerkesztenek a példa megoldás közben, akkor a diagramot be kell adni.

 Korábbi évek ZH feladatai

2015 A témakör, B és C témakör
2016 A témakör,  B és C témakör

 

Pótlásokról, javításokról

 

A félreértések elkerülése végett néhány tényt közlünk a pótlási és javítási lehetőségekről. Ha valaki egy zh-n nem jelent meg, akkor az a zh sikertelennek minősül. A zh-k egyszeri pótlása vagy javítása alanyi jogon jár minden hallgatónak. Pótlás a meg nem írt, vagy elégtelen eredményű, javítás a legalább elégséges eredményű zárthelyi esetén lehetséges. Tehát minden zh-t egyszer lehet pótolni, illetve javítani. Ezen kívül lehetőség van egy sikertelen pótlás újbóli pótlására KED fizetéssel („Pótpót” zh). Ha valaki egy zh-ját sikeresen pótolta, akkor ugyanazt a zh-t már nem javíthatja.
 

Évközi jegy számítása

A zh-k pontszámait átlagoljuk, és a tantermi gyakorlaton mutatott teljesítményt is figyelembe véve az alábbi ponthatárok alapján határozzuk meg a részjegyet:

 

Ponthatár
Jegy
0-39 1
40-52
53-58 2 vagy 3
59-66 3
67-72 3 vagy 4
73-79 4
80-85 4 vagy 5
86-100 5

A jegy megszerzésének feltétele minden zh-n legalább 40%-os eredmény elérése. 

  

Félévi követelmények

A félévközi jegy megszerzésének feltétele (TVSz 14.§(1a) pontja), hogy a hallgató a zárthelyi dolgozatok fele esetében (lefelé kerekítve) ne vegyen igénybe pótlást. További feltétel az előadásokon való részvétel, és a fenti zárthelyik sikeres (legalább elégséges) megírása.

A példamegoldó zárthelyiken minden tárgyi segédeszköz használható, az elméleti témaköröknél nem használható segédeszköz. Az elégséges osztályzathoz témakörönként legalább egy minimum 40 pontos zárthelyit kell írni. Ha valaki témakörönként két zh-t írt (zh-t és pótzh-t), a témakör eredménye a második pontszám.

 

Segédletek, ajánlott irodalom

 

Az alábbi segédletek az előadás anyag könnyebb elsajátításához készültek. Nem helyettesítik azonban az előadásokon való részvételt és jegyzetelést.

Szűrők, Ülepítők, Keverők, Hőcserélők, Bepárlók, Centrifugák

Ajánlott irodalom

Fonyó-Fábry: Vegyipari művelettani alapismeretek. ISBN 963 18 9040 6, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
Vegyipari műveleti számítások I. J6-861 vagy 60861
Vegyipari műveleti számítások II. J6-862 vagy 60862

2018. január 31.

Dr. Mika László Tamás

2017.02.06.