Kémiai technológia környezetmérnököknek

 

Kémiai technológia környezetmérnököknek (BMEVEKFAKM1) tárgy honlapja

A tárgy hivatalos honlapja

Tantárgyfelelős

  • Dr. Pátzay György kapcsolat F. ép. II.lph. II. 9. 06 1 4631945

 

A tárgy a 2017 Környezetmérnök Bsc képzéshez tartozik.

2017/18/őszi félév Kedd 15.15-17.00 CH308

Óraszám: 2+0+3

Az előadás anyagából a vizsgaidőszakban vizsgáznak a hallgatók.

A vizsga eredménye a végső érdemjegy 60%-át képzi.

A vizsgán minimum 50%-ot kell elérni (30 pont a maximális 60 pontból).

Laborgyakorlatok:

Havasi Dávid

A félév során a hallgatók öt különböző témájú laborgyakorlaton vesznek részt.

Minden mérés két laboralkalmat vesz igénybe, a részvétel minden gyakorlaton kötelező. A labormérésre felkészülve kell érkezni, amelyhez a honlapon található segédletek állnak rendelkezésre.

A mérés elvégzése után közös kiértékelés és jegyzőkönyv készítése keretében történik a mérési adatok feldolgozása.

A félév végén önálló részszámolás keretében számonkérés lesz a gyakorlatokon tanultakból.

A laborgyakorlatok és a félév végi írásbeli beszámoló eredménye adja a tantárgy végső érdemjegyének 40%-át.

Az írásbeli beszámolón maximum 20 pont szerezhető, melyből minimum 10 pont megszerzése (50%) szükséges a teljesítéshez.

Az írásbeli beszámoló (diger) témája az 5 laborgyakrolat, hozzájuk kapcsolódóan elméleti és gyakorlati kérdések is lehetnek.

A diger során szükséges lehet: számológép, mm papír, vonalzó.

A félév menetrendje:

1.) Bevezetés, tűz- és munkavédelem

2-3.) Vízkezelés: ioncserés teljes sótalanítás (F. II. épület, alagsori labor) (I1 és I2) Csikor Zsolt

4-5.) Tüzeléstechnika: gáztüzelésű kazán energetikai analízise, füstgázelemzés (F. II. épület 2. emelet, hallgatói labor) (K1 és K2) Haáz Enikő

6-7.) Motor energetikai analízise (F. II. épület 2. emelet, hallgatói labor) (O1 és O2) Fózer Dániel

8-9.) Neutronok detektálása (F. II. épület 2. emelet) (N1 és N2) Havasi Dávid

10-11.) Víztechnológiai mérések (KOI: F. II. épület alagsori labor; TOC: F. II. épület 2. emelet) (KOI és TOC) Stelén Gábor

12.) Számonkérés

13.) Számonkérés pótlása (pótlási héten)

 

Féléves menetrendben szereplő jelölések:

- I1, K1, O1, N1, KOI és TOC laborgyakorlatok.

- I2, K2, O2 és N2 a laborgyakorlatokhoz tartozó jegyzőkönyvkészítési, számítási alkalom.

Végeredmény:

<50 pont - elégtelen (1)

50 - 65.5 - elégséges (2)

66 - 75.5 - közepes (3)

76 - 85.5 - jó (4)

86 - 100 - jeles (5)

CsatolmányMéret
Kémiai technológia vegyészmérnökök és környezetmérnökök számára előadás kivonatos tartalma.pdf340.54 KB
Otto-motor.pdf255.63 KB
Ioncsere.pdf417.2 KB
Tüzeléstechnika.pdf108.73 KB
Neutrondetektálás.pdf111.8 KB
KOI.pdf257.2 KB
TOC.pdf225.19 KB
1. Bevezetés, savak, műtrűgyák.pdf7.58 MB
2. Elektrolízis, vas+acélgyártás, alumíniumgyártás, korrózió.pdf4.11 MB
3. Szilikát- és építőanyag ipar, üveggyártás.pdf3.65 MB
4. A szén kémiai techn, szénhidrogénipari technológiák, motorhajtóanyagok, kenőanyagok.pdf4.7 MB
5. Vízkémia.pdf2.03 MB
6. Energiatermeles.pdf7.08 MB
beosztás 2017_18_1.pdf194.78 KB
KOITOC_gyakorlo.pdf390.95 KB
2016.01.28.