Környezetbarát eljárások (BMEVEVMA607, BMEVEKFAL11)

Környezetbarát eljárások (BMEVEVMA607, BMEVEFAL11  3+0+0, v, 4 kredit)

 
A tárgy folyamatmérnök specializációs hallgatóknak kötelező, bármely más szakirányos vegyész- bio- vagy környezetmérnök hallgatónak választható tárgy. A kurzus célja, hogy a hallgatóknak iránymutatást adjon arról, hogy hogyan lehet megalapozottan eldönteni, hogy egy technológia, eljárás környezetkímélő-e illetve bemutasson a tananyagban eddig nem, vagy csak röviden bemutatott eljárásokat, technológiákat, amelyek megismerése és megértése elősegíti a komplex mérnöki gondolkodás kialakulását.
 
 
A 2017/2018 tanév 2. félévében a tárgy órarendileg hétfőnként 8:30-10 között a Ch 308 és  szerdánként 8:30-10:00-ig a Ch a10  teremben. A hétfői órákon a levelező és a nappali kurzus együtt vesz részt. Első óra: 2018. február 7.  Az előadások a 11. oktatási héten érnek véget. 
 
Az órákon katalógust tartunk. 
 
Házi feladat: az oldal aljáról letölthető lesz a második oktatási héten a feladatok beosztása és a feladatok maguk. A feladatot megoldását max 5 oldal terjedelemben kell elkészíteni és elektronikusan beadni. A szmításokat ismertessék, és a véleményüket fejtsék ki. Beadási határidő március 12. 8:30, lehetőleg elektronikusan. 
 
 
A tematika röviden:
Bioüzemanyagok: bioetanol, biodiesel, biogáz 
 
Korábbi vizsgakérdéssorok és a témavázlat letölthető az oldal aljáról.
 
A letölthető segédletekhez a jelszót az első előadáson adjuk ki. 
 
A tárgy előadói: Dr. Székely Edit egyetemi docens
Meghívott előadók: Dr. Réczey Istvánné egyetemi docens, Dr. Kovács András
 
Követelmények: az aláírás megszerzésének feltétele egy elfogadott házifeladat, valamint az előadások 70%-án való részvétel.  A házifeladatot az 3. elöadáson adjuk ki, beadási határidö: március 12., 8:30. A tárgy teljesítéhez szóbeli vagy írásbeli vizsgát kell tenni a vizsgaidöszakban vagy igény szerint elővizsgán.  
CsatolmányMéret
kovetelmenyek.pdf182.33 KB
vizsgak.pdf126.11 KB
temavazlat2016208.47 KB
green.pdf166.7 KB
membran.pdf821.55 KB
Altalanos+etanol.pdf1.37 MB
KBEtetelek2017.doc40.5 KB
Házi beosztás nappali kurzus9.24 KB
B_hazik.docx13.69 KB
D_hazik.docx16.02 KB
H_hazik.docx14.41 KB
R_hazik.docx12.54 KB
Házi beosztás levelező kurzus8.22 KB
2017-Baro-Biocarburants-GB_pwd.pdf1.4 MB
Altalanos+etanol2018.pdf1.37 MB
2013.02.11.