Biometria II tárgy honlapja

Biometria II. (BMEVEKFM201) tárgy honlapja

 

Tantárgyfelelős

Tárgy előadója (2016/17 tavaszi félév)

 

Tantárgyi adatlap

Helyszín, időpont (2016/17 tavaszi félév):

 • Hétfő, 10:15 - 12:00, CH 201 terem
 • Szerda, 15:15 - 17:00, CH 201 terem
 • A félév első 12 hetében

Kiknek ajánljuk, hogy felvegyék a tárgyat (tanterven kívül)?

Akik a statisztika alapjait tanulták, és többlet-ismeretekre vágynak, elsősorban a biológiai és rokon alkalmazások területén. A példák elsősorban biológiai kísérletekkel kapcsolatosak, de lesznek szociológiai stb. példák is, néhányat alább sorolok föl.

Kiknek nem ajánljuk, hogy felvegyék a tárgyat (tanterven kívül)?

Akik a statisztika alapjait nem tanulták.

Az alapismeretek pótlása

A következő alapok ismeretét várjuk el:
Folytonos valószínűségi változó sűrűség- és eloszlásfüggvénye, várható értéke, varianciája.
Normális eloszlás, standard normális eloszlás, t-eloszlás.
Hipotézisvizsgálat, statisztikai próba fogalma, t-próba.
Korreláció és regresszió.

A tanuláshoz segédanyagot teszünk föl a honlapra, ill. ajánljuk a Kísérletek tervezése és értékelése BSc-tárgy (BMEVEVMA606) óráinak látogatását.

A kurzus anyaga:

Első rész: Varianciaaanalízis

 • Egy faktor szerinti osztályozás (kettőnél több csoport várható értékének összehasonlítása), összehasonlítások (kontrasztok).
 • Az elemzés feltételei és ellenőrzésük.
 • Több faktor szerinti kereszt-osztályozás. Box-Cox-transzformáció.
 • Véletlen típusú faktorok, hierarchikus és vegyes osztályozás, véletlen blokk.

Második rész: Nemparaméteres módszerek

 • Két és több minta összehasonlítása (pl. van-e különbség az óvodát járt és nem járt gyerekek iskolai teljesítményében, van-e két szálloda között különbség a vendégek megelégedettségében), itt az adatok rangsorolásos természetűek.
 • Két (vagy több) csoport gyakoriság-adatainak összehasonlítása (pl. van-e különbség két gyógyszer között a gyógyultak arányában).
 • Két változó összefüggésének vizsgálata (pl. van-e összefüggés a láb-méret és a császármetszéses szülés gyakorisága között, van-e összefüggés a házasság előtti és házasságon kívüli nemi életről vallott felfogás között, megváltozott-e a miniszterelnök-jelöltek megítélése a TV-vita után).
 • Logit-regresszió (pl. függ-e a bankhitel visszafizetési hajlandósága a jövedelemtől vagy a gyógyulás valószínűsége az életkortól). Probit-regreszió (pl. egy vakcina hatásossága - a megvédett egyedek aránya - és a dózis közötti összefüggés). Mindkét esetben a függő változó igen/nem típusú.
 • Túlélési elemzések.

A tárgy teljesítésének feltételei

A tárgy félévközi jeggyel zárul.

Előírt tananyag: az előadásokon elhangzott anyag. A tananyag elsajátítását segítik a tárgy honlapjáról letölthető táblázatok, a letölthető jegyzet, esetenként az előadási anyag Power Point képei.

Tisztában vagyunk azzal, hogy hallgatóink különböző mértékű motivációval, előképzettséggel rendelkeznek, illetve az anyagban különböző mértékig kívánnak elmélyülni, így a tárgy teljesítésére két külön utat ajánlunk.

Aki a tárgyat csupán alapszinten kívánja végezni, az két zh megírásával teljesítheti. Tapasztalataink szerint így kevés hallgató tud jó eredményt elérni.

Aki a tárgyat haladó szinten kívánja végezni, az a tárgy teljesítésével párhuzamosan, az önálló/egyéni feladat tárgy keretében több, komplex, egyénenként különböző önálló feladatot old meg a tárgyhoz kapcsolódóan statisztikai szoftver (Statistica, amit a hallgatók rendelkezésére bocsájtunk) segítségével. Tapasztalataink szerint jó és jeles színvonalon azok tudnak teljesíteni, akik ilyen önálló feladat megoldása során elmélyítik az előadáson tanultakat.

Az önálló/egyéni feladat tárgy felvétele nem kötelező a Biometria2 teljesítéséhez! 

Az önálló/egyéni feladat tárgy felvételére kétféle mód van: a szakirány szerinti önálló feladat 6 kreditje felének igényével (ezt az ABÉT illetékesével egyeztetni kell), vagy az Egyéni feladat 1-től 6-ig (MSc) tárgyként a kari felületen és a Neptunban.

Rendelkezésre áll a Statistica program használatához készített könyv:
Kemény S., Deák A., Lakné Komka K., Vágó E.: Hogyan használjuk a STATISTICA programot?, Perfact Kiadó, Budapest, 2011
A könyvben szereplő példákhoz az adatfájlok letölthetők innen.

ZH

A ZH-k maximális pontszáma 100 pont. Mindenkinek meg kell írnia mindkét ZH-t. A két ZH pontszámát átlagoljuk és a következő ponthatár alapján kapja meg az érdemjegyét a tárgyból. A 40 pontos minimum határt mindkét ZH-n külön-külön el kell érni. Aki önálló feladatokat is megold, annak a ZH eredménye csak részben határozza meg a végső érdemjegyet, az önálló feladatok megoldása során nyújtott teljesítményt hangsúlyosan vesszük figyelembe.

 00 - 39 -> elégtelen
 40 - 55 -> elégséges
 56 - 71 -> közepes
 72 - 86 -> jó
87 - 100 ->jeles

ZH időpontok:
1. ZH - márc 13. az előadás idejében, 
1. pótZH - márc 20. 17 óra, ZH sáv,
2. ZH - ápr 26. az előadás idejében,
2. pótZH - máj 8. 10 óra
pótpótZH - 

A keresztféléven csak az veheti fel a tárgyat, aki megpróbálta teljesíteni a tárgyat, azaz legalább egy számonkérésen részt vett.

Adatfájlok

Az ANOVA feladatokhoz tartozó adatfájlokat itt lehet megtalálni.

A nemparaméteres rész feladataihoz tartozó adatfájlokat itt lehet megtalálni.

Gyakorlat

Az órarendi foglalkozás keretében feladatokat oldunk meg, ezért a foglalkozásokon számológép szükséges.

 

 

 

CsatolmányMéret
Nemparaméteres módszerek 1491.46 KB
Nemparaméteres módszerek 2375.43 KB
Nemparaméteres módszerek 3186.35 KB
Nemparaméteres módszerek 4576.02 KB
anova1.pdf203.17 KB
anova2.pdf241.32 KB
anova3.pdf129.47 KB
anova4.pdf594.41 KB
kovar.pdf37.9 KB
splitplot.pdf231.62 KB
javaslatok.doc22.5 KB
Segítség ANOVA feladatok megoldásához.pdf467.51 KB
Gepgy6_1.docx52.35 KB
Gepgy6_2.docx39.12 KB
ellenorzo1.doc28 KB
ellenorzo2.docx14.89 KB
Kidolgozott feladatok az ANOVA témaköréből300.68 KB
Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből312.29 KB
ea6.pptx347.67 KB
anovaplusz.pptx68.29 KB
feladatok.pptx49.68 KB
Nemparaméteres slideok 1678.22 KB
Nemparaméteres slideok 2479.44 KB
Nemparaméteres képletgyűjtemény.pdf291 KB
ZH példák.pptx69.32 KB
Előadáson használt nemparaméteres slideok (03.22)721.66 KB
2012.09.05.