September 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

A tantárgy hivatalos adatlapjának eléréséhez kattintson ide!

 

Aktuális

A tárgy a 2019/20 őszi félévben óramegtartás nélkül indul.

Csak az veheti fel a kurzust, aki már korábban is felvette a tárgyat és legalább egy számonkérésen részt vett.

Zh-k időpontja és helyszíne a keresztfélévben:

1. zh:      2019. november 4. (hétfő) 17:15 - 19:00 (ZH sáv)    

1. pótzh: 2019. novemebr 18. (hétfő) 17:15 - 19:00 (ZH sáv) 

2. zh:      2019. december 12. (csütörtök) 17:15 - 19:00               

2. pótzh: 2019. december 18. (szerda) 10:15 - 12:00          

 

Tantárgyfelelős

 • Lakné Dr. Komka Kinga
 • FII. ép. II.em./14.
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Tel: 061-463-1202

 

Tárgy előadói (2018/19 tavaszi félév)

 • Lakné Dr. Komka Kinga
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Helyszín, időpont (2018/19 tavaszi félév):

A félév első 11 oktatási hetében:

 • Hétfő  12:15 - 14:00, CH 201 terem
 • Szerda 15:15 - 17:00, CH 201 terem

 

Kiknek ajánljuk, hogy felvegyék a tárgyat (tanterven kívül)?

Akik a statisztika alapjait tanulták, és többlet-ismeretekre vágynak, elsősorban a biológiai és rokon alkalmazások területén. A példák elsősorban biológiai kísérletekkel kapcsolatosak, de lesznek szociológiai stb. példák is, néhányat alább sorolok föl.

 

Kiknek nem ajánljuk, hogy felvegyék a tárgyat (tanterven kívül)?

Akik a statisztika alapjait nem tanulták.

 

Az alapismeretek pótlása

A következő alapok ismeretét várjuk el:
- Folytonos valószínűségi változó sűrűség- és eloszlásfüggvénye, várható értéke, varianciája.
- Normális eloszlás, standard normális (z) eloszlás, t-eloszlás, F-eloszlás.
- Konfidencia-intervallum fogalma.
- Hipotézisvizsgálat (statisztikai próba) alapelve és menete.
- z-próba, egymintás t-próba, kétmintás t-próba, khi-négyzet próba, F-próba.
- Korreláció és regresszió.

Az alapismeretek pótlásához ajánljuk a tankönyvet és/vagy a Kísérletek tervezése és értékelése BSc-tárgy (BMEVEVMA606) óráinak látogatását.

 

A kurzus anyaga:

Első rész: Varianciaaanalízis

 • Egy faktor szerinti osztályozás (kettőnél több csoport várható értékének összehasonlítása), összehasonlítások (kontrasztok).
 • Az elemzés feltételei és ellenőrzésük.
 • Több faktor szerinti kereszt-osztályozás. Box-Cox-transzformáció.
 • Véletlen típusú faktorok, hierarchikus és vegyes osztályozás, véletlen blokk.

Második rész: Nemparaméteres módszerek

 • Két és több minta összehasonlítása (pl. van-e különbség az óvodát járt és nem járt gyerekek iskolai teljesítményében, van-e két szálloda között különbség a vendégek megelégedettségében), itt az adatok rangsorolásos természetűek.
 • Két (vagy több) csoport gyakoriság-adatainak összehasonlítása (pl. van-e különbség két gyógyszer között a gyógyultak arányában).
 • Két változó összefüggésének vizsgálata (pl. van-e összefüggés a láb-méret és a császármetszéses szülés gyakorisága között, megváltozott-e a miniszterelnök-jelöltek megítélése a TV-vita után).
 • Logit-regresszió (pl. függ-e a bankhitel visszafizetési hajlandósága a jövedelemtől vagy a gyógyulás valószínűsége az életkortól). Probit-regreszió (pl. egy vakcina hatásossága - a megvédett egyedek aránya - és a dózis közötti összefüggés). Mindkét esetben a függő változó igen/nem típusú.
 • Túlélési elemzések.

 

A tárgy teljesítésének feltételei

A tárgy félévközi jeggyel zárul.

A számonkérésre két lehetőséget kínálunk:

 • a félév során két zh megírása vagy
 • a félév során négy komplex feladat megoldása a Statistica szoftver segítségével és a beadott feladatok szóbeli védése

 

Előírt tananyag: az előadásokon elhangzott anyag.

Tisztában vagyunk azzal, hogy hallgatóink különböző mértékű motivációval, előképzettséggel rendelkeznek, illetve az anyagban különböző mértékig kívánnak elmélyülni.

Ezért aki a tárgyat haladó szinten kívánja végezni, az a tárgy teljesítésével párhuzamosan, az Önálló vagy Egyéni feladat tárgy keretében négy komplex feladatot oldhat meg a tananyaghoz kapcsolódóan statisztikai szoftver (Statistica, amit a hallgatók rendelkezésére bocsájtunk) segítségével. Tapasztalataink szerint jó és jeles színvonalon azok tudják a tárgyat teljesíteni, akik ilyen önálló feladat megoldása során elmélyítik az előadáson tanultakat. Hangsúlyozzuk azonban, hogy az Önálló/Egyéni feladat tárgy felvétele nem kötelező a Biometria2 teljesítéséhez! 

Az Önálló vagy Egyéni feladat tárgy felvételére kétféle mód van: a szakirány szerinti Önálló feladat 6 kreditje felének igényével, melyet az ABÉT illetékesével egyeztetni kell, vagy az Egyéni feladat 1-től 6-ig (MSc) tárgyként fel kell venni a Neptunban és regisztrálni a kari jelentkeztető felületen.

 

ZH

A ZH-k maximális pontszáma 100 pont.  A 40 pontos minimum határt mindkét ZH-n külön-külön el kell érni.

A két ZH pontszámát átlagoljuk és a következő ponthatár alapján alakul ki a végső érdemjegy a tárgyból.

 00 - 39 -> elégtelen
 40 - 55 -> elégséges
 56 - 71 -> közepes
 72 - 86 -> jó
87 - 100 ->jeles

 

ZH időpontok:

1. zh:    2019. márc. 11. (hétfő) 12:15-14:00    STFnagy
 
1.pótzh:   2019. ápr. 4. (csütörtök) 8:15-10:00        K150
 
2. zh:     2019. ápr. 24. (szerda) 15:15-17:00    KF38
 
2. pótzh:  2019. máj. 6. (hétfő) 12:15-14:00           Ch201
 
A keresztféléven csak az veheti fel a tárgyat, aki már egy korábbi félévben megpróbálta teljesíteni a tárgyat, azaz legalább egy számonkérésen részt vett.
 

Komplex feladatok tudnivalói

A félév során 4 db. komplex feladatot (2-t a varianciaanalízis témaköréből, 2-t a nemparaméteres feladatok témaköréből) kell megoldani a Statistica szoftver segítségével. A beadott feladatokat témakörönként beszámoló keretében meg kell védeni.

A szóbeli beszámolókat osztályozzuk, féljegyek is kaphatók. Mindkét témakörből el kell érni a minimum 2 érdemjegyet. A szóbeli beszámolók témakörönként egyszer javíthatók.

Határidők:

- feladatok kérése email-ben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen a varianciaanalízis témaköréből:

       2019. febr. 17. (vasárnap)

- az 1. feladat beadása email-ben: 2019. márc. 3. (vasárnap)

- az 2. feladat beadása email-ben: 2019. márc. 10. (vasárnap)

- szóbeli beszámoló (védés) az első témakörből a 6-7. oktatási héten

- feladatok kérése email-ben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen a nemparaméters módszerek témaköréből:

         2019. márc. 31. (vasárnap)

- a 3. és 4. feladat beadása email-ben: 2019. ápr. 24. (szerda)

- szóbeli beszámoló a második témaköből a 12.-14. oktatási héten

 

Segédanyagok

Ajánlott irodalom:

Dr. Kemény Sándor, Dr. Deák András, Lakné Dr. Komka Kinga, Kunovszki Péter: Kísérletek tervezése és értékelése, teljesen átdolgozott kiadás, Typotex, Budapest, 2017.

A Statistica program használatához ajánlott könyv:
Kemény S., Deák A., Lakné Komka K., Vágó E.: Hogyan használjuk a STATISTICA programot?, Perfact Kiadó, Budapest, 2011
A könyvben szereplő példákhoz tartozó adatfájlok letölthetők innen.

A tananyag elsajátítását segítik továbba a tárgy honlapjáról letölthető Nemparaméteres módszerekről szóló jegyzet, valamint az előadási anyag Power Point diái.

 

Adatfájlok

Az ANOVA feladatokhoz tartozó adatfájlokat itt lehet megtalálni.

A nemparaméteres rész feladataihoz tartozó adatfájlokat itt lehet megtalálni.

 

Gyakorlat

Az órarendi foglalkozás keretében feladatokat oldunk meg, ezért a foglalkozásokon számológép szükséges.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates